Automatizált ellenőrzési technikák

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IB 421
Tel.:
+36 1 463-3598
Email: vori (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IB 421
Tel.:
+36 1 463-3598
Email: vori (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tantárgy olyan intelligens ellenőrzési technikákkal ismerteti meg a hallgatókat, amik manapság már
automatizált eszközökben is elérhetők és amelyekkel garantálható a szoftverintenzív rendszerek
minősége. Ilyen technikákra manapság már nem csupán a kritikus rendszerek esetén van szükség (ahol
ezek alkalmazását legtöbbször szabvány írja elő), hanem már olyan mindennapi informatikai
rendszerekben is elterjedtek, mint a fejlesztő eszközökben lévő elemzések vagy a felhő platformok és az
üzleti információs rendszerek.

A tantárgy teljesítése után a hallgatók
- Átlátják az ellenőrzési folyamatokat, és ismerik, hogy az egyes fejlesztési fázisokban mely
technikák alkalmazása javasolt.
- Képesek alkalmazni különböző tesztgenerálási technikákat.
- Ismerik az automatizált ellenőrzéshez szükséges népszerű matematikai és logikai következtetési
módszereket és képesek ezek verifikációban történő alkalmazására.
- Ismerik a különböző statikus szoftverellenőrzési technikákat, és képesek statikus ellenőrző
eszközöket feladatspecifikusan használni forráskódok átvizsgálására.
- Ismerik az extrafunkcionális jellemzők elemzésére használható módszereket (pl. megbízhatóság
modellezése és vizsgálata).

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató