Projektgyakorlat

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
adjunktus
Szoba: IB417
Tel.:
+36 1 463-3586
Email: semerath (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A gyakorlati ismeretek hatékony átadása, a vállalati környezet mielőbbi megismerése, a munkába állásra való felkészítés érdekében az üzemmérnök-informatikus képzés utolsó két félévében a gyakorlati képzés vállalatokkal együttműködve, vállalati környezetben, kooperatív képzés keretében folyik, amely biztosítja a hallgatók számára a közvetlen gyakorlati tapasztalatok megszerzését.

A tantárgy keretében a hallgatók a vállalat valamely futó projektjéhez kapcsolódó üzemmérnöki jellegű feladatot oldanak meg. A feladat megoldása során együttműködnek a feladaton dolgozó munkatársakkal (team munka). Megismerkednek a mérnöki munka minden lényeges fázisával, tapasztalatot szereznek a teammunka folyamatáról, a teamen belüli kommunikációról, munkamegosztásról.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató