Beágyazott információs rendszerek szakirány

A hagyományos informatikai rendszerektől jól elkülöníthetők a beágyazott információs rendszerek, vagyis azok a processzoralapú informatikai eszközök, ill. az ezekből alkotott rendszerek, amelyek képesek a befogadó fizikai/kémiai/biológiai környezetüket érzékelők/beavatkozók segítségével autonóm módon  megfigyelni/befolyásolni. A statisztikák szerint piacuk az asztali számítógépek piacának mintegy 100-szorosa. Az autóipari fejlesztések mintegy 90%-a beágyazott számítástechnika. Egészségünk, élet- és vagyonbiztonságunk érdekében ugyancsak egyre több ilyen rendszer üzemel. Rendeltetésüknél fogva mindezek többnyire intelligens szolgáltatásokkal és nagyfokú szolgáltatásbiztonsággal jellemezhetők. Az elemzések szerint az elkövetkezendő évtizedben a  beágyazott rendszerek piacának exponenciális növekedése várható: az ilyen rendszerek átszövik valamennyi iparág termelésifolyamatait, és jelen lesznek természetes és épített környezetünk fenntartásának legkülönfélébbfeladataiban, kritikus infrastruktúráiban.
 
 
Szakirányfelelős:
dr. Dabóczi Tamás docens,
I.E.422., telefon: 463-2065, e-mail: daboczi@mit.bme.hu
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató