A tantárgyak hirdetményeit célszerű az adott tantárgy honlapján keresztül elérni.

Eredmények

A Moodle rendszerben olvashatók a lezajlott zárthelyik eredményei és a félév közben szerzett pontszámok, továbbá a bónuszpontok és az IMSc pontok is.

A félévközi jegyeket is kiszámoltuk, de mivel egy pótlás még hátra van, a Neptun rendszerbe még nem töltöttük fel.

Eredmények közzététele

A teljesítményértékelések (zárthelyi, kiszárthelyi, házi feladat) eredményét a VIK Tanulástámogató és tanulmányi adatkezelő rendszerben (Moodle) tesszük közzé:

https://edu.vik.bme.hu/

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató