Rendszertervezés specializáció (MIT, IIT, AUT)

 

Célkitűzés

Egy modern kiber-fizikai rendszer olyan megbízható komponensekből és mesterséges intelligencia alapú szolgáltatásokból álló, döntően szoftver alapú nyílt rendszer, amely az Interneten keresztül közvetlen összeköttetésben áll a különféle mobil- és okoseszközökkel, a külvilágot érzékelő szenzorokkal és beavatkozókkal, a szinte korlátlan kapacitású számítási felhővel – és azokkal a kritikus alrendszerekkel is, amelyek helyes működésén életek múlnak.
 
A specializáció célja olyan rendszermérnökök képzése, akik képesek e modern rendszerek specifikálására, tervezésére, integrációjára, ellenőrzésére és megvalósítására egy felülről lefelé történő, modell-centrikus megközelítéssel, amely már napjainkban is domináns a kritikus rendszerek számos területén (pl. autó, repülőgép, gyógyászati berendezések, bioinformatika).

Hallgatói vélemények

Korábbi hallgatóink véleménye az előzmény specializációról:

 • "Ezt a fajta rendszerben gondolkodást jól tükrözi az oktatás, miközben a tanultak kellően konkrétak, gyakorlatban is hasznosak. Sikerült megtalálnom a kutatómunka örömét is, ugyanis a csoportban különösen figyelnek a hallgatók önálló szakmai tevékenységére." [Impulzus 41:2, 47. oldal]
 • "A BSc ágazat és az MSc szakirány messzemenően felülmúlta a korábbi elképzeléseimet és elvárásaimat. Nem gondoltam volna, hogy ennyi érdekes témával lehet itt foglalkozni." [Impulzus 42:2, 51. oldal]

Témalabor, önálló labor és diplomaterv

A specializáción belül a MIT tanszékre jelentkező hallgatók a következő témalabor feladatcsoportokból válogathatnak:
 • Adatmérnökség, tudásmérnökség, döntéstámogatás
 • Automatikus tesztelés (tesztgenerálás, continous integration...)
 • Blockchain rendszerek és technológiák (Ethereum, HyperLedger...)
 • Ellenőrzési módszerek (formális módszerek, helyességbizonyítás, ellenőrzési algoritmusok...)
 • Informatikával segített életvitel (Ambient Assisted Living) 
 • Képi információ feldolgozása és képfelismerés
 • Kiberfizikai rendszerek (smart rendszerek IoT, felhő megoldások, szenzorok...)
 • Kooperatív intelligens rendszerek
 • Mérés alapú modellalkotás és vizualizáció (adatvizualizáció, R, PowerBI...)
 • Modern fejlesztőrendszerek, fejlesztői csoportmunka és modell alapú technológiák
 • Szemantikus technológiák

Részletes témalista: itt és itt.

Szakdolgozatok és diplomatervek témái és kulcsszavai
Válogatás néhány korábbi hallgatói önálló labor, szakdolgozat és diplomaterv munkából:
 • Blockchain technológia alkalmazása
 • Nagyméretű adathalmazok vizuális elemzése
 • Hierarchikus állapotgépek formális verifikációja
 • Tárgyak felismerése és követése gépi látás segítségével
 • Autonóm robotok működésének futásidőbeli ellenőrzése
 • Ellenőrző kódrészletek illesztése C/C++ programokhoz
 • Intelligens ágensek IoT környezetben 
 • Képfeldolgozáson alapuló orvosi diagnosztikai eljárások kidolgozása

Szakdolgozat és diplomaterv témák

Tehetséggondozás

Tehetséges hallgatóink már a BSc képzés során rendszeresen bekapcsolódnak nemzetközi kutatási és ipari projektjeinkbe, nyílt forráskódú szoftverfejlesztéseinkbe. Számukra tehetséggondozó programot és kiemelt konzultációs hátteret biztosítunk.

Korábbi hallgatóink sikerei

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató