ÚNKP ösztöndíj sikerek

Örömmel tudatjuk, hogy az EMMI Új Nemzeti Kiválóság Programjának (ÚNKP) keretében ösztöndíjban részesült tanszékünk több munkatársa és hallgatója is.

Marussy Kristóf (doktorandusz) a változó architektúrák megbízhatósági modellezését és analízisét vizsgálja. A kutatás célja a rendszer architektúrákhoz tartozó sztochasztikus modellek számításigényes kiértékelésének lerövidítése a magas szintű architektúra változások esetén, így hozzájárulva a tervezőeszközökben a gyors visszajelzéshez, valamint a tervezési alternatívák hatékony összehasonlításához.

Szárnyas Gábor (doktorjelölt) kutatásának célja valósághű gráfok hatékony szintézise. A kutatás első fázisaként olyan metrikákat definiálunk, melyek alkalmasak egy gráf finomstruktúrájának jellemzésére. Ezt követően egy olyan generátort tervezünk, amely képes skálázható módon nagyméretű, valósághű gráfokat előállítani. A munka eredményei felhasználhatók lesznek a Linked Data Benchmark Council szervezettel jelenleg is folyamatban lévő kollaboráció keretében tervezett benchmarkok fejlesztéséhez is.

Dr. Bergmann Gábor (adjunktus) a Bolyai+ posztdoktori öszöndíjban részesült, futó MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjához kapcsolódóan. A szoftverfejlesztés elterjedt ipari megoldásaihoz (verziókezelők) képest a modellvezérelt szoftver- és rendszertervezés területén használt gráfstrukturájú rendszermodellek kezelése bonyolultabb követelményeket (pl. konzisztencia) támaszt. A kutatás azt vizsgálja, hogy ezek a feltételek milyen módon vagy mértékben biztosíthatóak akkor, ha (pl. exportkorlátozások miatt) hozzáférés-korlátozásokra is szükség van.

 

Hallgatóink közül Almási Nóra (konzulens: Molnár Vince) és Elekes Márton (konzulens: Szárnyas Gábor) pályázott eredményesen.

Almási Nóra BSc hallgatónk az ösztöndíjas időszakban arra keresi majd a választ, hogy miképpen lehet hierarchikus felépítésű rendszerek ellenőrzésekor a probléma struktúráját is figyelembe vevő absztrakciós technikákat alkalmazni.

Elekes Márton MSc hallgatónk témája gráfadatbázisok tesztelése, ill. az ezekben alkalmazott Cypher gráflekérdező nyelv alkalmazása relációs adatbázisok lekérdezésére. Márton korábban sikeresen alkalmazta a Cypher nyelvet automatatanuló algoritmus megvalósítására, amely munkát TDK dolgozatban, meetup előadáson és külföldi szakmai rendezvényen is bemutatta.

 

Az elnyert ösztöndíjhoz gratulálunk és eredményes kutatást kívánunk!

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató