Gépi tanulás alapjai

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
óraadó
Szoba: IE427
Tel.:
+36 1 463-2010
Email: bolgar (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
óraadó
Szoba: IE427
Tel.:
+36 1 463-2010
Email: bolgar (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tanfolyam célja a gépi tanulás alapjainak bemutatása az elmélettől az implementációig. A gépi tanulást egységes bayesi valószínűségelméleti keretben tárgyalja, bemutatva a modern tudományos közleményekben használatos terminológiát. Az alapoktól építkezve bemutatja a legfontosabb algoritmusokat, illetve nagy hangsúlyt fektet az implementáció kérdéseire, például az algoritmusok megfogalmazására a lineáris algebra nyelvén, a műveletek hatékony implementációjára (pl. GPU-n) és a numerikus stabilitás kérdéseire. A tanfolyamhoz az elméleti anyagokon túl a megértést segítő interaktív demonstrációk és gyakorlati feladatsorok (notebook-ok) tartoznak. A tanfolyamhoz szükséges a Python nyelv alapszintű ismerete.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató