Búcsúzunk Dr. Görgényi Andrástól

Búcsúzunk Dr. Görgényi Andrástól, tanszékünk címzetes egyetemi docensétől, aki életének 82. évében távozott közülünk.

Dr. Görgényi András villamosmérnöki oklevelét 1963-ban karunkon szerezte, azt követően nyugdíjba vonulásáig tanszékünk munkatársa volt. 1971-ben doktorált. Ízig-vérig alkotó mérnökként ismertük, akinek számos területen igen jelentős alkotásai születtek. Közreműködött mérőhidak, tápegységek, analóg és hibrid számítógépek, valamint tesztberendezések fejlesztésében, programozható EKG és EEG erősítők kidolgozásában, továbbá teljesítményerősítők tervezésében. Jelentős sikereket ért el infravörös gáz-analizátorok, mozgásban lévő vasúti kocsik tengelyterhelésének dinamikus mérésére, ill. a kerekek vizsgálatára alkalmas célberendezések, valamint kitöltött, és nem teljesen kitöltött szelvényű áramlásmérők távadójának kifejlesztése területén is. Mindemellett mérnökgenerációk elkötelezett és kedvelt oktatója volt az elektronikus áramkörök és mérések, valamint az elektronikus műszertechnika számos szakterületén.

Andrást folyamatosan hajtotta a műszaki kíváncsiság, az alkotásvágy. Idős koráig úgy találkozhattunk vele, amint épp egy áramkör részletein gondolkodik, egy újonnan megjelent integrált áramkör specifikációját tanulmányozza. Emlékeinkben ezzel a felfedezési vágyával fog élni.

Nyugodjon békében!

----------------------------

A járványügyi helyzetre való tekintettel szűk körben helyezik örök nyugalomra a Farkasréti Temetőben

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató