Schnell László-díj Pályázati felhívás (2019)

Schnell László-díj

Pályázati felhívás (2019)

 

 

Pályázat célja A Schnell László Műszer- és Méréstechnika Alapítvány nyilvános pályázatot hirdet „Schnell László-díj” kategóriában kiemelkedő kutatási tevékenység díjazására.

 

Pályázók köre A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék (MIT) 35 évnél fiatalabb[1], doktorandusz vagy teljes állású, nem vezető oktató[2] munkatársai.

 

Pályázati feltételek

  • Schnell László-díjra a 2018. december 1. és 2019. november 30. közötti kutatási tevékenységgel és eredményekkel lehet pályázni.

 

Pályázat benyújtása

  • A pályázatot 2019. november 30-a éjfélig lehet beküldeni az sla@mit.bme.hu címre.
  • A pályázatot az „Adatlap a Schnell László-díjhoz” kitöltésével és a pályázó által szükségesnek tartott egyéb mellékletekkel kell benyújtani. Az elektronikusan rendelkezésre nem álló anyagot szkennelve kell mellékelni. Minden anyagot Adobe PDF formátumban kell benyújtani. (Kérjük a mellékletek számát és hosszát korlátozni, illetve csak a lényeget kivonatolni!)
  • A pályázatban kérjük jelölje, hogy mely tevékenységekért kapott juttatást.

 

Pályázat értékelése

  • A Kuratórium a pályázatokat az adatlapon részletezett szempontok alapján, az ott megadott súlyozás figyelembevételével értékeli.
  • A Kuratórium a pályázatok értékelése után a kiemelkedő pályázónak
    250.000 (kettőszázötvenezer) forintos Schnell László-díjat adományoz.
  • Az értékelések figyelembevételével a Kuratórium a) dönthet további Schnell László-díj odaítéléséről is, vagy b) dönthet úgy, hogy a díjat egy adott évben nem ítéli oda egy pályázónak sem.
  • A Kuratórium az elbírálásnál figyelembe veheti a tanszék vezető oktatóinak véleményét.

 

Eredményhirdetésre és a díjak átadása a tanszék decemberi ünnepi rendezvényén.

 

Budapest, 2019. november 15.

 

 

Kerese István s.k.

Schnell László Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

 

MELLÉKLET: Adatlap a Schnell László-díjhoz

 

 [1] Akik a pályázat beadásának határidejéig a 35. életévet még nem töltötték be.

[2] Tehát nem pályázhatnak docensi, egyetemi tanári, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori munkakörben alkalmazottak.

 

Csatolt fájlok: 
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató