Schnell Alapítvány Publikációs Díja Pályázati felhívás (2019)

Schnell Alapítvány Publikációs Díja

Pályázati felhívás (2019)

Pályázat célja A Schnell László Műszer- és Méréstechnika Alapítvány nyilvános pályázatot hirdet „Schnell Alapítvány Publikációs Díja” (a továbbiakban Publikációs Díj) kategóriában kiemelkedő publikációs tevékenység díjazására.

Pályázók köre A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék (MIT) 35 évnél fiatalabb[1], doktorandusz vagy teljes állású, nem vezető oktató[2] munkatársai.

Pályázati feltételek

 • Publikációs Díjra külföldi rangos folyóiratban vagy konferencián, a 2018–19. két naptári évben írásban vagy elektronikusan megjelent cikkel lehet pályázni.
 • Pályázni lehet olyan cikkel is, amelyet már közlésre legalább „accepted with minor revision” szinten elfogadtak. Ebben az esetben dokumentálni kell a cikk aktuális státuszát.
 • Nem lehet pályázni olyan cikkel, ami korábban már Publikációs Díjat nyert.
 • Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be és abban egy cikkel pályázhat.

Pályázat benyújtása

 • A pályázatot 2019. november 30-a éjfélig lehet beküldeni az sla@mit.bme.hu címre.
 • A pályázatot az „Adatlap a Schnell Alapítvány Publikációs Díjához” kitöltésével, a cikk teljes szövegének mellékelésével és a pályázó által szükségesnek tartott egyéb mellékletekkel kell benyújtani. Az elektronikusan rendelkezésre nem álló anyagot szkennelve kell mellékelni. Minden anyagot Adobe PDF formátumban kell benyújtani. (Kérjük a mellékletek számát és hosszát korlátozni, illetve csak a lényeget kivonatolni!)

Pályázat értékelése

 • A Kuratórium a pályázatokat az adatlapon részletezett szempontok alapján, az ott megadott súlyozás figyelembevételével értékeli.
 • A Kuratórium a pályázatok értékelése után a kiemelkedő pályázónak
  100.000 (százezer) forintos Publikációs Díjat adományoz.
 • Az értékelések figyelembevételével a Kuratórium a) dönthet további Publikációs Díj odaítéléséről is, vagy b) dönthet úgy, hogy a díjat egy adott évben nem ítéli oda egy pályázónak sem.
 • Ha ugyanazzal a cikkel pályázik több pályázó, akkor a Kuratórium dönthet úgy, hogy a pályázatokat összevonja és megosztott díjakat ad ki.

Eredményhirdetés és a díjak átadása a tanszék decemberi ünnepi rendezvényén.

Budapest, 2019. november 15.

                                                 Kerese István s.k.

Schnell László Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

MELLÉKLET: Adatlap a Schnell Alapítvány[1] Akik a pályázat beadásának határidejéig a 35. életévet még nem töltötték be.

[2] Tehát nem pályázhatnak docensi, egyetemi tanári, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori munkakörben alkalmazottak.

 

Csatolt fájlok: 
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató