Búcsúzunk Zoltai József volt kollégánktól

Zoltai József egyetemi docens 2019. május 6-án, életének 79. évében elhunyt. Búcsúztatása 2019. június 5-én 10:45-kor lesz a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben.

Búcsúzunk a tanártól, a kollégától, és búcsúzunk egy baráttól… Emlékedet szívünkben őrizzük.

Zoltai József 1963-ban szerzett villamosmérnöki oklevelet a BME Villamosmérnöki Karán. Friss diplomásként a Tanszéken kezdett el dolgozni, és innen ment nyugdíjba, de óraadóként sokáig visszajárt tanítani.

1971-ben villamos műszerek és mérések szaktudományból doktori címet kapott, majd 1994-ben a műszaki tudomány kandidátusa lett, 1999-ben PhD fokozatot szerzett.

Fő oktatási témái az elektromechanikus műszerek, passzív alkatelemek, elektronikus áramkörök voltak. Angol és német nyelven is tartott előadásokat.

Sokféle kutatási, fejlesztési munkában vett részt:

- Mérőhidak fejlesztése.

- Áramkomparátoros hitelesítő műszerek fejlesztése (áramváltó-hitelesítő, feszültségváltó-hitelesítő).

- Különféle vizsgáló és hitelesítő műszerek fejlesztése: egészségügyi műszerekhez elektronikus vizsgálóműszer, mérő és orvostechnikai berendezések elektronikus részegységeinek kifejlesztése, geodéziai kőzetminta-lemágnesező, távadó-hitelesítő, teljesítménymérő-hitelesítő, elektronikus mérleg mikroprocesszoros vezérlése.

Mellékállásban 1998-tól egy ideig a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán az Orvostechnikai és Számítástechnikai Tanszék vezetője volt főiskolai tanárként.

1998-ban a BME-VIK oktatási dékán-helyettese lett, később a dékáni hivatalt vezetői feladatait látta el.

 

© 2010-2022 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató