Schnell Alapítvány Publikációs Díja

Schnell Alapítvány Publikációs Díja

Pályázati felhívás

 

 

Pályázat célja A Schnell László Műszer- és Méréstechnika Alapítvány nyilvános pályázatot hirdet „Schnell Alapítvány Publikációs Díja” (a továbbiakban Publikációs Díj) kategóriában kiemelkedő publikációs tevékenység díjazására.

 

Pályázók köre A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék (MIT) 35 évnél fiatalabb[1], doktorandusz vagy teljes állású, nem vezető oktató[2] munkatársai.

 

Pályázati feltételek

  • Publikációs Díjra külföldi rangos folyóiratban vagy konferencián, a 2017–18. két naptári évben írásban vagy elektronikusan megjelent cikkel lehet pályázni.
  • Pályázni lehet olyan cikkel is, amelyet már közlésre legalább „accepted with minor revision” szinten elfogadtak. Ebben az esetben dokumentálni kell a cikk aktuális státuszát.
  • Nem lehet pályázni olyan cikkel, ami korábban már Publikációs Díjat nyert.

 

Pályázat benyújtása

  • A pályázatot 2018. november 26-án éjfélig lehet beküldeni a kscsilla@mit.bme.hu címre.
  • A pályázatot az „Adatlap a Schnell Alapítvány Publikációs Díjához” kitöltésével, a cikk teljes szövegének mellékelésével és a pályázó által szükségesnek tartott egyéb mellékletekkel kell benyújtani. Az elektronikusan rendelkezésre nem álló anyagot szkennelve kell mellékelni. Minden anyagot Adobe PDF formátumban kell benyújtani. (Kérjük a mellékletek számát és hosszát korlátozni, illetve csak a lényeget kivonatolni!)

 

Pályázat értékelése A Kuratórium a pályázatok értékelése után a kiemelkedő pályázónak százezer forintos Publikációs Díjat adományoz. A Kuratórium dönthet további Publikációs Díj odaítéléséről is. Ha ugyanazzal a cikkel pályázik több pályázó, akkor a Kuratórium dönthet úgy, hogy a pályázatokat összevonja és megosztott díjakat ad ki.

 

Az eredményhirdetés és a díjak átadása a tanszék decemberi ünnepi rendezvényén.

 

Budapest, 2018. november 9.

 

 

                                       dr. Pataki Péter s.k.

Schnell László Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

 

MELLÉKLET: Adatlap a Schnell Alapítvány Publikációs Díjához[1] Akik a pályázat beadásának határidejéig a 35. életévet még nem töltötték be.

[2] Tehát nem pályázhatnak docensi, egyetemi tanári, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori munkakörben alkalmazottak.

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató