Pályázat - Publikációs Díj

Schnell Alapítvány pályázati felhívása

 

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék doktoranduszai közül az:

·          aki az elmúlt három tanév (2014/15, 2015/16, vagy 2016/17) bármelyikében doktoranduszhallgató

volt, ÉS

·          jelenleg is doktorandusz-hallgató vagy tanszéki alkalmazott,

pályázatot nyújthat be

Publikációs Díjra.

 

Publikációs díjra külföldi rangos folyóiratban vagy konferencián, a 2016-17. két naptári évben írásban

vagy elektronikusan megjelent cikkel lehet pályázni. A beadott pályázatnak tartalmaznia kell a

kiadvány azonosítóit és azon oldalainak másolatát, amelyeken a megjelent cikk található.

 

Pályázni lehet olyan cikkel is, amelyet már közlésre legalább „accepted with minor revision” szinten

elfogadtak. Ebben az esetben dokumentálni kell a cikk aktuális státuszát.

 

A pályázatot 2017. november 25-én éjfélig lehet beküldeni a kscsilla@mit.bme.hu email-címre. A

pályázatot az „Adatlap a Schnell Alapítvány Publikációs Díjához” kitöltésével, a cikk teljes szövegének

mellékelésével és a pályázó által szükségesnek tartott egyéb mellékletekkel kell benyújtani. Az

elektronikusan rendelkezésre nem álló anyagot szkennelve kell mellékelni. Minden anyagot Adobe

PDF formátumban kell benyújtani. (Kérjük a mellékletek számát és hosszát korlátozni, illetve csak a

lényeget kivonatolni!)

 

A Kuratórium a pályázatok értékelése után a kiemelkedő pályázónak százezer forintos Publikációs

Díjat adományoz. A Kuratórium dönthet több publikációs díj odaítéléséről is.

 

Az eredményhirdetés és a díjak átadása a tanszék decemberi ünnepi rendezvényén.

 

Budapest, 2017. október 10.

 

dr. Pataki Péter s.k.

 

Schnell László Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

MELLÉKLET: Adatlap a Schnell Alapítvány Publikációs Díjához

Csatolt fájlok: 
© 2010-2022 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató