Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület pályázata

„Év információvédelmi szak- és diplomadolgozata - 2017” cím elnyerésére

1. Pályázat célja

Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezetek számára kulcsfontosságú kérdéssé válik az információ- és adatvédelem. Ennek számtalan megközelítésmódja van, amely közül egyre inkább elterjed az ISO 27000-es szabványcsaládra, az ISO/IEC 27001 szabványra alapuló információvédelmi irányítási rendszer. A pályázat célja, hogy népszerűsítsük az egyre elterjedő nemzetközi gyakorlatot, és támogassuk azokat az egyetemi hallgatókat, akik ezen a területen készítik szak- és diplomadolgozatukat.

2. Pályázat kiírója

Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület

1102 Budapest, Szent László tér 20.

www.hetpecset.hu

Kapcsolattartó személy: Csuka Dénes titkár

3. Pályázók köre - feltételek

Pályázatot nyújthat be minden olyan

 • főiskolai hallgató, aki szakdolgozatás minimum hároméves képzésben készítette el vagy
 • egyetemi hallgató, aki diplomadolgozatát minimum ötéves képzésben készítette el,
 • hallgató, aki szak- vagy diplomadolgozatát az új rendszerű BSC vagy MSC szinteken készítette el és az alábbi feltételeket kielégíti:
 • a szak- vagy diplomadolgozat nappali vagy levelezős képzés keretében, akkreditált felsőoktatási intézményben, főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben, illetve BSC vagy MSC képzésben készült;
 • a diplomadolgozat központi témája az információ- és adatvédelem (preferált terület az ISO 27000-es szabványcsaláddal, azon belül kiemelten az ISO/IEC 27001 szabvánnyal foglalkozó dolgozat);
 • a diplomadolgozat a képző intézményéhez 2016. június 1. és 2017. június 30. között adta le annak készítője, és azt 2017. július 15-ig sikeresen megvédi;
 • a pályázó rendelkezik a pályázat benyújtásához egy ajánlólevéllel, a záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető részéről.

4. Pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot kérjük a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület, 1102 Budapest, Szent László tér 20. címre postai úton megküldeni vagy személyesen leadni.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • pályázó kísérőlevele és nyilatkozata, hogy a pályázati feltételeknek megfelel;
 • záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető ajánlólevele;
 • szakdolgozat vagy diplomadolgozat;
 • a pályázó értesítési címe és elérhetősége.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 30.

5. Pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület szakértő tagjai egységes szempontrendszer alapján bírálják el.

6. Pályázat eredményének közzététele és díjazása

A Pályázat kiírója egy díjat ad ki az „Év információvédelmi szak- és diplomadolgozata - 2017” „Szakdolgozat kategóriában” és egy díjat ad ki „Év információvédelmi szak- és diplomadolgozata - 2017” „Diplomadolgozat kategóriában” címmel. A pályázók elektronikus vagy postai levélben kapnak értesítést a díj odaítéléséről. A nyertes pályázó nevét, dolgozatának címét és a képző intézmény nevét a pályázat kiírója közzéteszi honlapján a www.hetpecset.hu címen.

A pályázatokat a pályázat kiírója 2017. augusztus 31.-ig elbírálja, értesíti a pályázókat, és az eredményt közzéteszi.

A nyertes pályázó mindkét kategóriában 50-50.000,- Ft értékű utazási utalványban részesül.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója beszámol a LXXVII. Információvédelem menedzselése szakmai fórumon 2017. szeptember 20-án, és a pályázat nyerteseinek lehetőséget biztosít a fórumon pályaművük kb. 20 perces előadásban való bemutatására.

7. Egyéb

A pályázatok elbírálását követően a pályázati anyagból a szak- és diplomadolgozatot a pályázat kiírója visszaküldi a pályázónak.

Budapest, 2017. április 20.

 
© 2010-2023 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató