Új tehetséggondozó program a MIT-en

A MIT a Kar többi tanszékével együtt új tehetséggondozó programot indít kiemelkedően jól tanuló BSc-s hallgatók számára. (Lásd még a VIK és a HK weblapját!) Az első két félévet jól teljesítő, tehetséges és szorgalmas BSc-s hallgatóknak egyéni feladatokat, kis projekteket kínál, amelyekhez oktatói konzultációt biztosít. A programban résztvevőknek ezért a pluszmunkáért nem jár kredit, de a haszna nagyon nagy lehet. A tananyagban nem szereplő, érdekes szakmai feladatok később akár az önálló munka, szakdolgozat-készítés, TDK munka során folytathatók, megalapozhatják a mesterképzés, sőt, akár a doktori képzés keretében végezhető kutatást. A részleteket lásd itt!

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató