Címzetes egyetemi docens cím Pataki Péternek

A Kari Tanács egyhangú szavazással "címzetes egyetemi docens" címet adományozott Pataki Péternek. Címzetes egyetemi docensi cím annak adományozható, aki az Egyetem, illetve az Egyetem valamely egyetemi kara által oktatott, kutatott tudományterületen jelentős - akár gyakorlati, akár elméleti - tevékenységet fejt ki, és az Egyetem adott karán legalább 5 éven át folyamatos és rendszeres oktatási tevékenységet végez.

© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató