Általános információk

 1. Témaválasztás. A mesterképzésben az Önálló laboratórium 2 féléves tantárgy. Cél, hogy olyan témát válassz, amely 2 féléven keresztül biztosít magas szintű feladatot. A mesterképzésben végzendő önálló labor nemcsak az alapképzésben szerzett tapasztalatokra épít, hanem egy fokkal magasabb elméleti hozzáállást igényel. Aki számára reális, hogy később doktori képzésben fog részt venni, ennek figyelembevételével keressen témát. Legcélszerűbb a témát még a szorgalmi időszak előtt (pl. regisztrációs hét előtti héten) kiválasztani.
  1. Nézd meg a tanszéki témaválasztékot! Ha sikerült témát találni, keresd meg a konzulenst, a témával kapcsolatos további útmutatást ő adja meg. Ha nem sikerült témát találni, de sikerült azonosítani azt a konzulenst, aki hasonló témákkal foglalkozik, keresd meg, és nagy valószínűséggel találtok témát.
  2. Nézd meg a csoporthoz tartozó laborok honlapját! (DSP FPGA NES) A laborok által művelt területek közül valamelyiket bizonyára ki tudod választani. Keresd meg a hozzá tartozó konzulenst, vagy a labor vezetőjét!
  3. Ha saját témán szeretnél dolgozni, akkor is nézd meg a témaválasztékot vagy a laborok honlapját, és a témához legközelebb álló oktatót keresd meg. A saját témát sokszor kell kicsit igazítani, hogy jól illeszkedjen az önálló laboratórium tantárgyhoz, ezért ilyenkor is időben kezd el a konzulens keresését!
  4. Sokan szeretnék az önálló laboratóriumot az egyetemen kívül, cégnél, esetleg más egyetemen, kutatóintézetben végezni. Tanszéki konzulensre ilyenkor is szükség van, ezért keress egy a témához értő konzulenst. A külső konzulenssel célszerű tisztázni, hogy két féléves témát kell kiírni, ez elsősorban a végzendő munka mennyiségére vonatkozik.
  5. Ha a fentiek közül egyik sem vezet eredményre, keresd meg a tantárgyfelelőst!
  6. Ha az alapképzésben nem a MIT-en végezted az önálló munkát, talán nem is a karon, esetleg nem is a BME-n, akkor a mindenképp fordíts kellő időt a téma kiválasztására!
  7. Ha az Önálló laboratórium 2. tantárgyban új témát kezdesz, ne a szintet, csak a munka mennyiségét felezd!

 

A témát legkésőbb az 1. oktatási héten ki kell választani, hogy a félév sikeresen elkezdődhessen. Akinek nem „anyatanszéke” a MIT, az legkésőbb a regisztrációs héten el kell döntse, hogy itt szeretne önálló labort végezni, mert a megfelelő tantárgyat csak így tudja problémamentesen felvenni (lásd még: Jelentkezés).

 

 1. Jelentkezés. A jelentkezés lényegi része a konzulenssel történő megegyezés. Ez legtöbbször a témaválasztással egyidejűleg, személyesen történik. Fontos a jó személyes kontaktus, ezért lehetőleg személyesen is keresd fel a konzulenst. A jelentkezés formális eleme a tantárgyfelvétel. Ha a MIT-en fogod az önálló labort elvégezni, a MIT-es tantárgyat (vimiml02 vagy vimiml03) kell felvenni.
  1. Ha az „anyatanszéked” a MIT, egyszerűen felveszed a vimiml02 (Önálló laboratórium 1.) vagy a vimiml03 (Önálló laboratórium 2.) kódú tantárgyat.
  2. Ha nem MIT-es vagy, de a fő- vagy mellékspecializációdon a MIT oktat, be kell jelentened választásodat az anyatanszékeden.
  3. Ha a MIT nem is oktat a fő- vagy mellékspecializációdon, akkor nehezebb a helyzet. Mindenképpen olvasd el ezt: link, kérvény elfogadása után teljesítheted a MIT-en az önálló laboratóriumot. Érdemes a kérvényt egyeztetni a leendő konzulenseddel is.

 

 1. Az első félév menete. Ha fentieket betartottad, az 1. hét végére van témád is és konzulensed is. Kezdődhet a munka.
  1. A témához szükség van feladatkiírásra is. A feladatkiírást a konzulensed készíti el, és a Házi feladat portálon olvasható. A feladatkiírás sok esetben a kiírt témák között megtalálható, de elképzelhető, hogy az előzetes megbeszélések alapján a konzulensed testre szabta a számodra, ezért mindenképpen olvasd el.
  2. A munka tényleges menetét a konzulensed határozza meg, függ attól is, milyen típusú a feladat (hardver, szoftver stb.). A munkavégzés stílusa attól is függ, melyik szakmai műhelyben (DSP FPGA NES) végzed a munkát.
  3. Ha külső témán dolgozol, a munkádat közvetlenül a vállalati konzulens irányítja. Ettől függetlenül tanszéki konzulenseddel is tartsd a kapcsolatot, vele megbeszélve rendszeresen számolj be az előrehaladásról. Fontos, hogy a téma ilyenkor is nyilvános, karunkon csak a mesterképzés diplomaterve készíthető titkosított formában (link). A dokumentációkat úgy kell elkészíteni, hogy a külső vállalat, kutatóintézet stb. számára érzékeny információk leírása nélkül is értékelhető legyen a teljesítményed.
  4. A félév végén (jellegzetesen a szorgalmi időszak utolsó hetében) szóbeli beszámolót kell tartanod. Ez egy 10 perces, kivetítővel segített előadás megtartását jelenti, amelyet rövid diszkusszió követ. A beszámoló fontos része a tantárgy követelményeinek, a Segédletek között találsz az elkészítésére vonatkozó előírásokat, tanácsokat.
  5. A féléves munka a dokumentációk készítésével és leadásával zárul. Ismét a Házi feladat portálra kell belépni, ide tölthető fel a munka tartalmi összefoglalója (egyszerű szövegként), a szóbeli beszámoló diasora, valamint az első féléves önálló laboratóriumi tevékenységet összegző ún. zárójegyzőkönyv. A kért dokumentumok elkészítésére ismét a Segédletek menüpont alatt találsz előírásokat, segítséget.
  6. Az Önálló laboratórium osztályzatot akkor szerzed meg, amikor mindent feltöltöttél a Házi feladat portálra, és a feltöltött dokumentumokat elfogadták. Érdemes a portált időnként látogatni, mert elképzelhető, hogy szükség van valamelyik dokumentum korrekciójára. Érdemes mindent határidőre elkészíteni, mert a késve leadott dokumentáció után nem biztos, hogy azonnal megtörténik az osztályzat bejegyzése a Neptun-rendszerbe.

 

 1. A második félév menete.
  1. Ideális esetben az előző félévben megkezdett munkát folytatod tovább. Ebben az esetben célszerűen a regisztrációs héten, legkésőbb a szorgalmi időszak első hetében jelentkezz konzulensednél. Ha a 2. félévben új témát kezdesz, az 1. félévre leírtak szerint járj el.
  2. A félév menete hasonló az első félévhez, konzulensed vezetésével annak szem előtt tartásával végezd munkádat, hogy a félév végére egy „mestermunka” kerüljön ki a kezed alól.
  3. A félév végén (jellegzetesen a szorgalmi időszak utolsó hetében) ismét szóbeli beszámolót kell tartanod a két féléves munkáról. Az elkészítéséhez továbbra is segítséget nyújt a Segédletek oldal.
  4. A dokumentációkat ismét a Házi feladat portálra kell feltölteni. A kért dokumentumok elkészítésére ismét a Segédletek menüpont alatt találsz előírásokat, segítséget.

 

Ne feledd, hogy az Önálló laboratórium osztályzatot akkor szerzed meg, amikor mindent feltöltöttél a Házi feladat portálra, és a feltöltött dokumentumokat elfogadták.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató