Követelmények

A követelményeket pontos, jogi formában a tantárgyi adatlapok (vimiml02 és vimiml03) rögzítik. Különösen, de nem kizárólagosan ezek az alábbiak:

  1. Az önálló laboratóriumi munkát a szorgalmi időszakban el kell végezni. A konzulenssel megállapodva a munka folytatható (pl. TDK-munkaként) a szorgalmi időszakon túl is, de a tantárgy teljesítéséhez szükséges munkát a szorgalmi időszakban el kell végezni.
  2. A szorgalmi időszakban a munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.
  3. A félév végi szóbeli beszámolót előre egyeztetett időpontban mindenkinek meg kell tartania. Betegség, akadályoztatás esetén a konzulenssel egyeztetve más időpontban, legkésőbb a pótlási időszak végéig be kell számolni. Amennyiben ez is nehézségekbe ütközik, a félév zárása a konzulenssel és a tantárgyfelelőssel egyeztetendő.
  4. A félévközi jegyet a téma színvonala, a munka előrehaladási foka, a szóbeli beszámoló és a dokumentáció minősége alapján alakítjuk ki. A legalább elégséges félévközi jegy megadásának szükséges feltétele az elfogadott dokumentáció a Házi feladat portálon.
  5. Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki a fentieket nem teljesíti.
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató