Fakultatív házi feladatok

A tantárgy egyes elméleti részeihez fakultatív házi feladatokat adunk ki. Ezek megoldása nem feltétele az aláírás megszerzésének, ugyanakkor biztosan könnyebbé teszik a zárthelyi és a vizsga sikeres megírását, valamint javíthatják a vizsgajegyet.

Vannak esszé jellegű (kisebb tanulmány írása az előadóval egyeztetett témakörben) és számítási (programozási és órai verseny-) feladatok (például egy összetettebb ütemezési algoritmus futtatása).

A feladatokat pontozzuk. Egy feladatra jellemzően 1-3 pont szerezhető (összesen maximum 12), amely hozzáadódik a vizsga összpontszámához. Több feladat sikeres megoldása esetén a vizsgajegy körülbelül egy osztályzattal javulhat (ha egyébként elérte az elégséges szintet).

Feladatok beadása

Esszéfeladatok az előadóval személyesen egyeztetett módon és határidőig adhatók be. Az esszéfeladatok - igény szerint - előzetes ellenőrzésre egy alkalommal elküldhetők az előadónak. A beadási határidő után pótlási vagy javítási lehetőség nincs.

A programozási feladatok beadására a tanszéki oktatási portált kell használni. A beadási határidőig a megoldások előzetes ellenőrzés céljából bármikor beküldhetők. Az ellenőrzés automatikus, eredményét a portál jelzi néhány órán (legfeljebb 1-2 napon) belül. A határidő előtt bármikor javított megoldás küldhető be. Az ellenőrzésre beküldött legutolsó megoldás a beadási határidő időpontjában automatikusan beadottá válik. A beadási határidő után pótlási lehetőség nincs.

Az órai versenyfeladatokat az előadáson adjuk ki, és ott is kell beadni azokat. Pontozásuk a programozási feladatokkal megegyező, azokkal összevontan értékeljük őket.

A beadottá nyilvánított házi feladatokat plágiumkereső szoftverrel ellenőrizzük. A mások munkáját másoló hallgatók fegyelmi eljárásra számíthatnak. Nem vizsgáljuk, ki kiről másolt, minden érintett pontszámát nullázzuk.

A 2020-as feladatkészletet a Moodle rendszer tartalmazza.

További kapcsolódó tárgylapok: 
© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató