Szoftverfejlesztés ágazat (MIT)

Célkitűzés

A specializáció célja megismertetni a hallgatókat azokkal a modern szoftvertechnikákkal és eszközökkel, amelyek informatikai rendszerek megvalósításához, teszteléséhez, karbantartásához és dokumentálásához szükségesek.

MIT tanszék jellegzetessége

A tanszékhez kötődő témákon keresztül felkészítjük a hallgatókat
 • komplex szoftverrendszerek tervezésére és fejlesztésére,
 • mesterséges intelligencia módszerek alkalmazására,
 • tesztelés és ellenőrzés módszereinek elsajátításával a jó minőségű, összetett alkalmazások fejlesztésére,
 • szoftverfejlesztést támogató modern eszközök készítésére,
 • blockchain alkalmazások fejlesztésére és megbízható elosztott rendszerek tervezésére,
 • nagybonyolultságú problémák elemzésére és modellezésére,
 • modellalapú analízisek és algoritmusok feljesztésére.

MIT tantárgyak

A Szoftverfejlesztés / MIT ágazatra jelentkező hallgatóknak az Automatikus szoftverfejlesztés ágazati főtárgy, és a hozzá tartozó labor tantárgy teljesítése kötelező. További tantárgyként választható például a Természetes nyelvi és szemantikus technológiák tantárgy.

Témalabor, önálló labor, szakdolgozat és diplomaterv

Részletes témalista: itt és itt.

Korábbi szakdolgozat és diplomatervek

Válogatás jellemző hallgatói témáinkból:

 • Autonóm és kooperatív intelligens rendszerek
 • DevOps és modern szolgáltatásplatformok (Blockchain, Docker, Kubernetes, CI, AWS...)
 • Ellenőrzés és tesztelés (formális módszerek, helyességbizonyítás, ellenőrzési algoritmusok...)
 • Fejlesztői eszközök készítése (kódgenerálás, automatikus tesztelés, forráskód analízis)
 • Gépi tanulás (neurális hálók, deep learning)
 • Modellezési nyelvek és feljesztőeszközök (SysML, DSL, modern IDE-k és nyelvek)
 • Orvosbiológiai adatelemzés és döntéstámogatás (bioinformatika, gyógyszerkutatás)
 • Szemantikus technológiák és szövegbányászat (tudásalapú információkeresés és tudáskinyerés)

 

 

Tehetséggondozás

Tehetséges hallgatóink már a BSc képzés során rendszeresen bekapcsolódnak nemzetközi kutatási és ipari projektjeinkbe. Számukra tehetséggondozó programot és kiemelt konzultációs hátteret biztosítunk.
 
TDK és OTDK díjak, ÚNKP, NFÖD és KBME pályázatok jelentős részét hallgatóink nyerik el. Hallgatóink már BSc/MSc tanulmányaik alatt külföldi konferenciákon adnak elő és tanulmányutokon vesznek részt.
 

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató