Üzemmérnök-informatikus alapszak (BProf)

A MIT tantárgyai - BProf (2022. szeptember 1-től felmenő rendszerben)
Tantárgy

Szemeszter / Mikor indul(t) először?

Kód Tárgynév 1.
2022.
ősz
2.
2023.
tavasz
3.
2023.
ősz
4.
2024.
tavasz
5.
2024.
ősz
6.
2025.
tavasz
Szakmai törzsanyag
VIMIBA01 Operációs rendszerek B   2/0/3/v/6        
VIMIBB01 Alkalmazott mesterséges intelligencia     2/0/2/v/5      
Differenciált szakmai ismeretek
               
Kooperatív tantárgyak
VIMIBL00 Önálló laboratórium *         0/26/0/f/16  
VIMIBL01 Projektgyakorlat *           0/12/0/f/7
VIMIBT00 Szakdolgozat-készítés *           0/20/0/f/15
Szabadon választható tantárgyak
 

Szabadon választható tantárgyaink

(10 kreditpontnyi tantárgy)

        x

x

* A megjelölt tantárgyakból nyelvi krediteket is szerezhetnek azok a hallgatók, akik az alapképzési szakot a 2022/2023-as tanévben (2022 őszén) vagy azt követően kezdték meg. A Neptunban a nyelvi kreditek megszerzésére alkalmas kurzusok neve "_NY" jelölést kapott (pl. G_NY, L_NY).

Üzemmérnök-informatikus alapszak (BProf)

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató