Mesterséges intelligencia

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE427
Tel.:
+36 1 463-2010
Email: gaborhu (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE427
Tel.:
+36 1 463-2010
Email: gaborhu (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tantárgy fő célkitűzése a mesterséges intelligencia alapfogalmainak és főbb területeinek átfogó
bemutatása. A hallgatók elsőként az intelligens viselkedés összetevőivel, majd annak számítási
modellekkel való kifejezésével ismerkednek meg. Ezt követi a mesterséges intelligencia formális és
heurisztikus módszereinek áttekintése, kiindulva a problématérben való kereséstől, a tudásreprezentáción
és következtetésen át, a tanulás különböző módokon történő megvalósításáig. A gyakorlatban alkalmazott
módszereket és ezek alkalmazási feltételeit, korlátait laborgyakorlatok keretében ismerik meg a hallgatók.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató