Fakultatív HF

A tantárgy egyes elméleti részeihez fakultatív házi feladatokat adunk ki. Ezek megoldása nem feltétele az aláírás megszerzésének, ugyanakkor biztosan könnyebbé teszik a zárthelyi és a vizsga sikeres megírását, valamint javíthatják a vizsgajegyet.

Minden feladatot egyénileg kell megoldani (lásd plágiumkeresés lent).

A feladatkészlet évről-évre változik. Vannak esszé jellegű (kisebb tanulmány írása az előadóval egyeztetett témakörben), Moodle-kvíz és számítási (programozási és órai verseny-) feladatok (például egy összetettebb ütemezési algoritmus futtatása).

A megoldásokat pontozzuk. Egy feladatra jellemzően 1-3 pont szerezhető (összesen maximum 12), amely hozzáadódik a vizsga összpontszámához. Több feladat sikeres megoldása esetén a vizsgajegy körülbelül egy osztályzattal javulhat (ha egyébként elérte az elégséges szintet).

Feladatok beadása

Esszéfeladatok az előadóval személyesen (távoktatás esetén Teams-en, Skype-on keresztül) egyeztetett módon és határidőig adhatók be. Az esszéfeladatok - igény szerint - előzetes ellenőrzésre egy alkalommal elküldhetők az előadónak. A beadási határidő után pótlási vagy javítási lehetőség nincs.

A programozási feladatok beadására a tanszéki oktatási portált kell használni. A beadási határidőig a megoldások előzetes ellenőrzés céljából bármikor beküldhetők. Az ellenőrzés eredményét az oktatási portál jelzi jellemzően pár órán belül (de erre nincs garancia). A beadási határidő előtt bármikor javított megoldás küldhető be. Az ellenőrzésre beküldött legutolsó megoldás a beadási határidő időpontjában automatikusan beadottá válik. A beadási határidő után javítási vagy pótlási lehetőség nincs.

Az órai versenyfeladatokat az előadáson adjuk ki, és ott is kell beadni azokat. Pontozásuk a programozási feladatokkal megegyező, azokkal összevontan értékeljük őket (max(hf1,verseny1)). Távoktatás keretében nem tartunk órai versenyeket.

Plágiumkeresés

A beadott feladatokat többféle plágiumkereső szoftverrel (szükség szerint manuálisan is) ellenőrizzük, és (akár csak részben) másolt munkák esetén az érintettek fakultatív pontjait töröljük, nem szerezhetnek megajánlott jegyet. Súlyosan kirívó fegyelmi ügyekben a kari és az egyetemi szabályzatokban leírtak szerint járunk el.

A feladatok megoldásához felhasználhatnak irodalmakat, mintaprogramokat, kérhetnek segítséget. De a beküldött megoldásnak teljes egészében sajátnak kell lennie. Tanulmányírás esetén mástól csak úgy vehetnek át (kisebb) részeket, ha az eredeti forrásra megfelelően hivatkoznak. Programkód esetében a feladat lényegi részét érintő semmilyen átvételt nem tolerálunk. Ezek még komolyabb kozmetikázás után is fennakadnak a plágiumkeresőinkön. Csak a feladatkiírásokban szereplő szoftverkörnyezet beépített lehetőségeire támaszkodhatnak.

A 2020-as feladatkészletet a Moodle rendszer tartalmazza.

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató