Szakirány tárgyak

A szakirány az alábbi táblázatban kiemelt pontokon illeszkedik vagy illeszkedhet a Villamosmérnöki szak MSc képzésének mintatantervébe. Ugyan a hallgatónak lehetősége van a súlypont eltolására, mégis jól látható, hogy a képzés tantárgyainak zömét a választott szakirány határozza meg.

 

Őszi kezdés Tantárgy Tavaszi kezdés
0. félév 1. félév 2. félév 3. félév 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév
4/2/0/v/6       Felsőbb matematika   4/2/0/v/6    
  3/1/0/v/5     Fizika 3 3/1/0/v/5      
4/0/0/f/5       Választható term. tudományos tárgy   4/0/0/f/5    
  3/0/0/f/4     Közös tárgyak 3/0/0/f/4      
  3/0/0/f/4     3/0/0/f/4      
  2/1/0/v/4 2/1/0/v/4   Szakirány tantárgyak 2/1/0/v/4 2/1/0/v/4    
  2/1/0/v/4 2/1/0/v/4   2/1/0/v/4 2/1/0/v/4    
  2/1/0/v/4     2/1/0/v/4      
    2/1/0/v/4 2/1/0/v/4 Kötelezően választható tárgyak   2/1/0/v/4 2/1/0/v/4  
      2/1/0/v/4     2/1/0/v/4  
    0/0/3/f/4 0/0/3/f/4 Szakirány laborok   0/0/3/f/4 0/0/3/f/4  
0/0/5/f/5 0/0/5/f/5     Önálló laboratórium 0/0/5/f/5 0/0/5/f/5    
    0/5/0/f/10 0/10/0/f/20 Diplomatervezés     0/5/0/f/10 0/10/0/f/20
6/0/0/f/6   4/0/0/f/4   Gazdasági és humán ismeretek     6/0/0/f/6 4/0/0/f/4
6/0/0/f/6       Szabadon választható tárgy       6/0/0/f/6
27/28/1 24/30/4 21/30/4 19/32/2 Heti óraszám / összes kr. / vizsgaszám 24/30/4 27/32/4 20/28/2 20/30/1

 

A tantervnek megfelelően a Méréstechnika- és Információs Rendszerek Tanszék által a Beágyazott információs rendszerek szakirányon belül felkínált tárgyakat az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A tantervben előírt kötelezően választható tárgyakat a hallgató felveheti ugyan a szakirányon kívüli kötelezően választható tantárgyak listájából, de célszerűen vagy a szakirány által felkínált tárgyakat vagy olyan tárgyakat érdemes választani, amelyeket ugyan nem a szakirány kínál fel, de a beágyazott információs rendszerek szakterületére koncentrál. Ilyen kötelezően választható tantárgycsoportot foglal össze a Programozható logikai eszközök alkalmazástechnikája mellékszakirány, amelyet tanszékünk a Beágyazott információs rendszerek szakirány kötelezően választható tárgyai alternatívájaként felkínál. Ennek tárgyait ezért az alábbi táblázat szintén tartalmazza.
 
A tárgyakról bővebb információ a tárgyak nevére kattintva érhető el. A tárgyak neve mellett zárójelben feltüntettük a tárgyfelvétel javasolt szemeszterét. A tárgyakhoz tartozó követelmények a következő formátumban jelennek meg: előadás / gyakorlat / labor heti óraszáma / félévi- vagy vizsgajegy / kreditszám.
Beágyazott információs rendszerek szakirány VIK link MIT Követelmény Tárgyfelelős / előadó További előadók
Szakirány
tantárgyak
Rendszerarchitektúrák (1. szemeszter) VIMIM149 web 2/1/0/v/4 dr. Fehér Béla  
Szoftvertechnológia (1) VIMIM150 web 2/1/0/v/4 dr. Kovácsházy Tamás  
Valós idejű és biztonságkritikus rendszerek (1) VIMIM151 web 2/1/0/v/4 dr. Dabóczi Tamás dr. Majzik István
Információfeldolgozás (2) VIMIM237 web 2/1/0/v/4 dr. Kollár istván dr. Pataki Béla
Rendszertervezés (2) VIMIM238 web 2/1/0/v/4 dr. Selényi Endre Scherer Balázs, dr. Zoltán István
Szakirány
laborok
Rendszerarchitektúrák laboratórium (2) VIMIM239 web 0/0/3/f/4 dr. Fehér Béla  
Információfeldolgozás laboratórium (3) VIMIM322   0/0/3/f/4 dr. Sujbert László  
Önálló
laboratórium
Önálló laboratórium 1. (1) VIMIM802 web 0/0/5/f/5 dr. Sujbert László  
Önálló laboratórium 2. (2) VIMIM852 web 0/0/5/f/5 dr. Sujbert László  
Diplomatervezés Diplomatervezés 1. (3) VIMIM902   0/5/0/f/5 Krébesz Tamás  
Diplomatervezés 2. (4) VIMIM952   0/10/0/f/20 Krébesz Tamás  
Kötelezően
választható
tárgyak
Digitális szűrők (2) VIMIM278   2/1/0/v/4 dr. Sujbert László  
Nagy teljesítményű mikrovezérlők (3) VIMIM342   2/1/0/v/4 dr. Tóth Csaba Scherer Balázs
Beágyazott rendszerek illesztése információs rendszerekhez (3) VIMIM343   2/1/0/v/4 dr. Kovácsházy Tamás  
Autóipari beágyazott rendszerek (3) VIMIM344   2/1/0/v/4 dr. Tóth Csaba Scherer Balázs
Programozható logikai eszközök alkalmazástechnikája mellékszakirány   MIT Követelmény Tárgyfelelős / előadó További előadók
Kötelezően
választható
tárgyak
Logikai tervezés (2) VIMIM286 web 2/1/0/v/4 dr. Fehér Béla  
Mikrorendszerek tervezése (3) VIMIM363 web 2/1/0/v/4 dr. Fehér Béla Szántó Péter
Újrakonfigurálható technológiák nagyteljesítményű alkalmazásai (3) VIMIM364 web 2/1/0/v/4 dr. Fehér Béla Szántó Péter
 
Önálló laboratórium. A szakirányhoz kötődő, a szakirányt gondozó tanszék által biztosított témaválasztékból a hallgató választ egy témát és ezen önálló munkát végez, ami rendszerint két féléves. A Beágyazott információs rendszerek szakirány esetén a konzulensek természetesen a MIT munkatársai közül kerülnek ki. A témaválasztékról itt található részletes információ.
 
Diplomatervezés. A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez MSc szinten diplomatervet kell készítenie, amivel igazolnia kell, hogy önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni (pl. a létező megoldások tükrében). A témaválasztékról itt található bővebb információ.
 
TDK. Az olyan kiemelkedő önálló laboratóriumi munkákat és diplomaterveket, amelyeknek tudományos kutatási vonatkozásai is vannak, vagy különösen kiemelkedő fejlesztési munkák, általában bemutatásra javasoljuk a Kari Tudományos Diákköri Konferencián. A kari TDK első helyezettjei nevezhetnek az Országos TDK-ra (OTDK).
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató