Információfeldolgozás

A tantárgy a környező anyagi világból származó információ (mérési eredmények, mért jelek stb.) jellemzésével, kinyerésével, és komplex feldolgozásával foglalkozik. A jelenségek fizikai jellemzőit összekapcsolja a számítógépben ábrázolható diszkrét mennyiségekkel, értelmezi a rendelkezésre álló információt, ennek mennyiségét és formáját, valamint felhasználhatóságát, ismerteti legfontosabb kinyerési módjait. A beágyazott rendszerekre való tekintettel a teljes információkinyerés mellett foglalkozik a részleges, de gyors információkinyeréssel (lásd maximum likelihood kontra LMS módszer). A módszerek részben autonómok (így beágyazott rendszerekben alkalmazhatók), részben humán vezérlésűek.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató