Választható tárgyak

A szakirány ismeretek elmélyítését szolgáló tantárgyak elsősorban egy adott szakirányhoz kapcsolódnak és az  abban szereplő szakirány tantárgyakhoz adnak további kiegészítő, a szakmai tudást elmélyítő ismereteket.
A tantárgyválasztás általános szabálya a következő: bármely, ebben a tantárgycsoportban meghirdetett tantárgy egyenként is felvehető, a hallgatók szabadon válogathatnak az ebbe a csoportba meghirdetett (valamint a saját szakjukhoz, de nem a saját szakirányukhoz tartozó) tantárgyak között. A szakirány ismeretek elmélyítését szolgáló és a mellékszakirány tantárgyak a tematikák egymásra épülése miatt előírhatják előtanulmányi előfeltételként saját szakirányuk (szakirány  ismeretek elmélyítő tantárgyai), vagy tantárgyhármasuk (mellékszakirány tantárgyak) egyes tantárgyait.
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató