Információfeldolgozás laboratórium

A laboratóriumi mérések célja a beágyazott rendszerekben előforduló információ-feldolgozási algoritmusok és a hozzájuk tartozó, illetve azokat kiegészítő szoftver eszközök ismeretének elmélyítése. A mérések során a hallgatók felhasználják az elemi jelfeldolgozási ismereteket (átlagolás, szűrés, diszkrét Fourier-transzformáció stb.), de a mérések célja összetett rendszerek létrehozása és vizsgálata. A tantárgy 5 tematikus, egyenként 8 órás mérésből áll. A mérések hardver bázisát jelfeldolgozó kártyák (Analog Devices DSP-vel), valamint a MIT saját fejlesztésű moduláris mikrokontrolleres platformja, a "mitmót" adja. A mérési feladatok többségét valamilyen valóságos fizikai rendszer vagy annak modellje mint mintarendszer támogatja. A szoftver hátteret főként a LabView és a Matlab programcsomag, valamint DSP-s fejlesztőrendszer adja.

1. mérés. Virtuális műszerek fejlesztése
2. mérés. Magasszintű kódgenerálás "mitmót"-ra
3. mérés. Adaptív szűrők vizsgálata
4. mérés. Neurális és fuzzy rendszerek vizsgálata
5. mérés. Elosztott rendszerek szenzorhálózatok vizsgálata

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató