9. mérés: Analóg fáziszárt hurok vizsgálata

Helye: BP108

Negatív tapasztalatok miatt kérjük, hogy a mérésre történő felkészüléskor mindenki különösen figyeljen az alábbi dolgokra, mert az alább felsorolt alapvető tudás  nélkül még sikeres beugró esetén is sikertelen lehet a mérés:

  • A beugró számítási feladatainak sikertelen teljesítése pótmérést jelent!
  • Az analóg szorzóáramkörös fázisdetektor, valamint a feszültségvezérelt oszcillátor átviteli karakterisztikáját leíró matematikai összefüggéseket, egyenleteket ismerni kell! Ki kell tudni számolni az átviteli karakterisztikák meredekségét (Kd, Kv)! (fontos az egyenesillesztés készségszintű tudása)
  • Mind a beugró, mind a mérési gyakorlat során alapvető követelmény a méréshez kapcsolódó matematikai (pl. fázisszög) és villamos mennyiségek (pl. frekvencia-körfrekvencia) mértékegységei közötti átváltások ismerete! (pl. rad/sec <-> Hz)
  • A méréshez kapcsolódóan elvárás, hogy a mérési feladatokhoz szükséges mérési összeállításokat (mérőkör, műszerezettség) ismerni kell (ezek részletes leírása a jegyzetben megtalálható)!
  • A mért értékek diagramban történő ábrázolásához elvárás a MATLAB alapszintű ismereteEhhez javasoljuk a jegyzetben lévő, a méréshez összegyűjtött MATLAB parancsok tanulmányozását, értelmezését!Elvárás a Bode-diagram helyes készítése (tengelyek megfelelő skálázása, értelmezése).
  • A PLL-el megvalósított FM-, PM- és FSK-demodulátorok vizsgálatához alapkövetelmény az FM-, PM- és FSK-modulációk általános ismerete!
  • A mérési eredmények meghamisítása/manipulálása, vagy más hallgatóktól származó jegyzőkönyvek használata pótmérést von maga után.
© 2010-2024 BME MIT