Elektronika III.

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
tudományos főmunkatárs
Szoba: IE424

Oktatók

A munkatárs fényképe
tudományos főmunkatárs
Szoba: IE424

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A három féléves tárgy feladata az elektronikai alkatrészekre, a mikroelektronikára és az elektronikus áramköre vonatkozó azon alapismeretek elsajátíttatása, amelyek minden villamosmérnök számára nélkülözhetetlenek.A tárgy első része az alkatrészek, aktív eszközök felépítését, működését, elektromos paramétereit ismerteti és a mikroelektronika alapfogalmait mutatja be. A továbbiakban erre a bázisra támaszkodva tárgyalja az egyenirányítók, lineáris erősítők, nemlineáris áramkörök, oszcillátorok, keverők, digitális alapáramkörök, kevert módusú áramkörök, nagyfrekvenciás áramkörök működését, tervezési módszereit.A tantárgy jártasságot ad az elektronikai alkatrészek paramétereinek kezelésében, az ezen alkatrészekből felépített alapáramkörök valamint összetettebb egységek elektromos tulajdonságainak számítási módszereiben (erősítés, frekvenciamenet, impedanciák, tranziesek, zaj, stb.) és tervezésük alapvető kérdéseiben. Súlyt helyez a számítógépes tervezési eljárásokra.A tárgy megfelelő bázist nyújt az adott területen ahhoz, hogy a későbbi, szakirányi képzés tantárgyai az elektronikai alapfogalmak biztos ismeretére támaszkodhassanak. A tárgy harmadik féléve a szakirányok speciális igényeit kiszolgálandó három (leginkább a témák súlyozásában eltérő párhuzamos kurzusban kerül előadásra.

© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató