Digitális technika (2016 őszéig)

Tárgyfelelős

Oktatók

A doktorandusz fényképe
doktorandusz
Szoba: IE 338

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A Digitális technika tárgy egy fontos alapozótárgy a műszaki informatikai szakirány tantervében. Legfontosabb célkitűzése a mérnöki feladatmegközelítés és rendszerszemlélet bemutatása, az alapvető gyakorlati ismeretek, önálló problémamegoldási készségek kialakítása. A tárgy bemutatja a számítástechnikai rendszerek alapelemeinek működését, a digitális absztrakció tulajdonságait, az egyszerűbb feladatok közvetlen hardveres illetve alacsonyszintű szoftveres megoldását. A bináris aritmetika, a műveletvégzők, funkcionális egységek, vezérlők tervezésének bemutatásán keresztül jut el az általános célú mikrovezérlő architektúra ismertetéséig, az elemi CPU használat, perifériatervezés és illesztés alkalmazásáig. A tárgyhoz kapcsolódó gyakorlatok és laboratóriumi foglalkozások során a hangsúly a korszerű számítógépes tervezői módszerek elsajátításán és a közvetlen tervezési/fejlesztési tapasztalatszerzésen van.

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató