Rendszertervezés és -integráció

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
habilitált docens
Szoba: IB421
Tel.:
+36 1 463-3598
Email: majzik (*) mit * bme * hu

Oktatók

A munkatárs fényképe
habilitált docens
Szoba: IB421
Tel.:
+36 1 463-3598
Email: majzik (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
mesteroktató
Szoba: IE336
Tel.:
+36 1 463-2066
Email: scherer (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tantárgy célja azoknak a módszereknek a bemutatása, amelyek szükségesek beágyazott rendszerek szisztematikus fejlesztéséhez. Hangsúlyos szerepet kapnak a fejlesztési életciklus modellek (pl. V-modell, iteratív modellek), valamint olyan, a teljes fejlesztési folyamatot átfogó megoldások, mint a minőségbiztosítás, a projekttervezés, valamint a követelmények, verziók és konfigurációk kezelése. A rendszertervezési módszerek között, építve a korábban megismert építőelemekre és technológiákra, a tantárgy bemutatja a hardver és szoftver együttes tervezés valamint a komponens integrálás technikáit, ezek között kitérve a modell alapú fejlesztésre is. A tárgy hangsúlyosan tárgyalja azoknak a beágyazott rendszereknek a tervezési specialitásait, amelyek működése hozzájárulhat veszély, illetve adott környezeti feltételek mellett baleset vagy anyagi kár kialakulásához (ilyen rendszereket találunk például a közlekedési, egészségügyi, folyamatirányítási alkalmazásokban). Ennek során a hallgatók megismerik a biztonságkritikus rendszerek (sok esetben szabványban is rögzített) konstrukciós alapelveit, a tervezői döntéseket igazoló biztonsági és megbízhatósági analízist, valamint a szisztematikus verifikáció módszereit. A tárgy gyakorlatai konkrét eszközöket és technológiákat mutatnak be a követelménykezelés, konfigurációmenedzsment, forráskód ellenőrzés, komponens tesztelés, integrációs tesztelés, rendszertesztelés, veszély analízis és modell alapú tervezés tipikus feladatainak elvégzéséhez.

A 2022/23-as tanév őszi félévében a tárgy anyagai a kari Moodle rendszerben lesznek megtalálhatók.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató