Feladatok

A tantárgy elvégzésének feltétele a szorgalmi időszakban egy otthoni feladat elégséges szintű teljesítése. A feladat célja, hogy a tantárgy során tanult rendszertervezési és ellenőrzési módszerek közül egy, vagy több alkalmazásra kerüljön. A otthoni feladat eredménye 25%-ban beleszámít a vizsgajegybe.
 
Az otthoni feladatként választható témák egy-egy technológia, módszer megismerését, a tervezési folyamatban való használatának felmérését, a kapcsolódó eszközök összehasonlítását vagy kipróbálását jelentik. A tipikus beadandó dokumentáció mérete 10-15 oldal.
 
Határidők:
 • Feladat témájának kiválasztása az adott feladathoz tartozó konzulenssel egyeztetve: 4. oktatási hét
 • A feladat beadása:  13. oktatási hét
A feladatmegoldás beadása:
 • A beadás a hf.mit.bme.hu portálon történik (a feladatkiírásként megjelenő linket figyelmen kívül kell hagyni, az az angol nyelvű kurzus hallgatóinak szól).
Az otthoni feladat teljesítésének módjai (VAGY kapcsolat, tehát elég egyet választani):
 
1. Egy specifikus téma kidolgozása
A témák kezdeti listája lentebb olvasható, ezt még folyamatosan bővítjük, valamint a már foglalt témákat áthúzással jelöljük.
Egy témára általában egy jelentkezőt várunk, de néhány esetben lehet többen ugyanazt a témát párhuzamosan kidolgozni.
 
Scherer Balázs témái (jelentkezés: scherer (at) mit.bme,.hu):
 • A CMMI, SPICE, Automotive SPICE szabványok összehasonlítása
 • Verziókövető és konfigurációmenedzsment eszközök összehasonlítása
 • Verziókövetést, és más rendszetervezési folyamatot támogató eszközök NYÁK tervező rendszerekben való megjelenésének bemutatása
 • Statikus analízisre, kódolási szabályok ellenőrzésére használható eszközök feltérképezése, tulajdonságaik összehasonlítása
 • Az automatikus szoftverdokumentációt és coding style guide-ot támogató eszközök feltérképezése, tulajdonságaik összehasonlítása
 • Unit tesztelésre használható eszközök feltérképezése, tulajdonságaik összehasonlítása
 • Code coverage mérésre használható eszközök feltérképezése, tulajdonságaik összehasonlítása
 • Continous Integration eszközök felhasználása beágyazott rendszerek esetében (pl. Jenkins)
 • Mikrovezérlők trace interfész típusainak összehasonlítása tesztelési szempontból
 • HIL (Hardware In the Loop) teszt támogató eszközök feltérképezése
 • Automatikus tesztelést támogató eszközök feltérképezése
 • A NYÁK huzalozás EMC szempontjainak áttekintése: különböző csatolási módok hatásai és a hatások csökkentése
 • Tápfeszültség és interfész csatlakozások tervezési kérdései az emisszió és immunitás tekintetében
 • Különböző táphierarchiák és tápdomain-ek kialakítási lehetőségeinek vizsgálata
Majzik István témái (jelentkezés: majzik (at) mit.bme.hu):
 • A biztonságigazoláshoz használható Goal Structuring Notation alkalmazásának és eszközeinek áttekintése
 • Hibafa és eseményfa analízist támogató eszközök feltérképezése és tulajdonságaik összehasonlítása
 • Hibafa alapú veszély analízis elvégzése konkrét rendszerarchitektúra alapján
 • Hibafa alapú veszély analízis elvégzése tervezési minták alapján
 • Az Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM) alkalmazásának áttekintése és analízis mintapélda kidolgozása
 • Megbízhatósági analízis kidolgozása egy megadott áramkörre (az MTBF Calculator eszközzel)
 • Megbízhatósági analízis kidolgozása saját áramkörre (az MTBF Calculator eszközzel)
 • Zárt hálózaton történő kommunikáció védelmi módszereinek áttekintése biztonságkritikus rendszerekben
 • Nyílt hálózaton történő kommunikáció védelmi módszereinek áttekintése biztonságkritikus rendszerekben
 • Többcsatornás biztonsági architektúrák veszély analízis modelljének kidolgozása a Functional Safety Suite eszköz alkalmazásával
 • Hibainjektálásra használható eszközök feltérképezése és tulajdonságaik összehasonlítása
 • Elosztott rendszerekben használatos algoritmus (pl. kölcsönös kizáráshoz, vezetőválasztáshoz, konszenzushoz) modelljének elkészítése és a modell tulajdonságainak igazolása az UPPAAL eszközzel (több feladat lehetséges)
 
2. A saját diplomatervezési, önálló laboratóriumi feladatra a tárgyból tanult módszer alkalmazása
A konkrét feladatot Scherer Balázzsal kell egyeztetni.
 

 

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató