Feladatok

A tantárgyhoz tartozó aláírás megszerzésének feltétele a szorgalmi időszakban egy zárthelyi dolgozat sikeres megírása.
 
Részletek a tárgy Moodle oldalán elérhetők.
 
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató