Zárthelyi


Az itt leírtak a 2022-2023-as tanévig érvényesek. Az aktuális információk a Moodleben találhatók.


 

 

 

A féléves aláírás megszerzésének egyik feltétele a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

A zárthelyi felépítése és értékelése

A zárthelyi két részből álló írásbeli teljesítményértékelés, amit a kari Moodle rendszer segítségével bonyolítunk le.

Az első rész egy igaz-hamis tesztsor, amely az alapvető elméleti ismeretek ellenőrzésére koncentrál. Egy helyes válasz 1 pontot ér, a hibás válasz -0.5 pont.

A második rész egy feladatsor. amely többféle (köztük számítási) feladatból áll. Elsősorban az ismeretek gyakorlati alkalmazására koncentrál. Összetettebb számítási feladatokat is tartalmazhat, amelyek az egyszerű algoritmusok valamilyen kombinálását igénylik egy-egy meghatározott gyakorlati probléma megoldása érdekében. A feladatok pontozása 1-15 pont közötti, teljesen hibás megoldás esetén 0 pont.

A megfelelt szint eléréséhez az első rész min. 60%-os és a teljes zárthelyi min. 40%-os teljesítése szükséges.
A zárthelyi pontszáma az aláírás megszerzésének félévében beszámít a vizsgaeredménybe.

Pótlás

A zárthelyi a TVSZ előírásai szerint pótolható azok számára, akik a laborkövetelményeket teljesítették (TVSZ 121. § (2)).
A pótZH anyaga megegyezik a ZH anyagával.
A pótZH-n javító jelleggel is részt lehet venni. Ez érvényteleníti a zárthelyin elért eredményt.
A megajánlott jegyhez szükséges pontszám a pótzárthelyin is megszerezhető.

Felkészülési anyagok

A zárthelyire a kari Moodle rendszerben adunk ki felkészülési anyagokat.

A dolgozatok megtekintése

A megoldások javítása, valamint az elért előzetes eredmény a zárthelyi lezárása után röviddel megtekinthető a Moodle rendszerben. A ponthatáros dolgozatokat a zárthelyi után átnézzük, ezért néhány órán belül még változhatnak az eredmények. A dolgozatokkal kapcsolatban a tantárgy megfelelő Teams-csatornáján lehet feltenni kérdéseket az ott leírtak szerint.

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató