Vizsga


Az itt leírtak a 2022-2023-as tanévig érvényesek. Az aktuális információk a Moodleben találhatók.


 

 

A tantárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének egyik feltétele a legalább elégséges szintű vizsgaeredmény elérése.

Általános tudnivalók

A vizsga két részből álló írásbeli teljesítményértékelés, amit a kari Moodle rendszer segítségével bonyolítunk le.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható (számológép sem).
Lehetőség van megajánlott jegy szerzésére, amelynek részleteit a követelmények lap írja le.

A vizsga részei:

1. Teszt

A vizsga első részében rövid, a tantárgyban megszerzett alapvető ismeretekre vonatkozó kérdésekre kell válaszolni.
A helyes válasz 1 pont, hibás válasz -0.5 pont.
A sikeres vizsgához ezen a részen 60%-os eredmény elérése szükséges.

2. Feladatsor

A második rész egy feladatsor (kiskérdések, kisebb és nagyobb algoritmikus feladatok, számítási példák), amelyben elsősorban az ismeretek gyakorlati alkalmazására kérdezünk rá. Összetettebb számítási feladatokat is tartalmazhat, amelyek az egyszerű algoritmusok valamilyen kombinálását igénylik egy-egy gyakorlati probléma megoldása érdekében. A feladatok pontozása 1-15 pont közötti, teljesen hibás megoldás esetén 0 pont.
A sikeres vizsgához ezen a részen 40%-os eredmény elérése szükséges.

Felkészülési anyagok

A vizsgára a kari Moodle rendszerben adunk ki felkészülési anyagokat.

A vizsga értékelése

A vizsga teljesítésének feltételei:

  • az 1. rész min. 60%-os teljesítése
  • a 2. rész min. 40%-os teljesítése

A vizsga értékelése azok számára, akik a vizsgával megegyező félévben szereztek aláírást:

  • összpontszám = vizsgán szerzett pontok (max. 50) + zárthelyi pontok / 2 (max. 25) + HF pontok
  • vizsgajegy a lenti táblázat szerint

Azok esetében, akik a vizsgától eltérő félévben szereztek aláírást:

  • összpontszám = vizsgán szerzett pontok * 1.5 (max. 75)
  • vizsgajegy a lenti táblázat szerint

Ponthatárok és osztályzatok

Az összpontszámot egészre kerekítve határozzuk meg a vizsgajegyet az alábbi táblázat alapján.

Összpontszám Vizsgajegy
  0-34 elégtelen
35-44 elégséges
45-54 közepes
55-64
65-75+ jeles

A dolgozatok megtekintése

A beküldött megoldások javítása, valamint az elért előzetes eredmény a vizsga lezárása után röviddel megtekinthető a Moodle rendszerben. A ponthatáros dolgozatokat a vizsga után átnézzük, ezért néhány órán belül még változhatnak az eredmények. A dolgozatokkal kapcsolatban a tantárgy megfelelő Teams-csatornáján lehet feltenni kérdéseket az ott leírtak szerint.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató