Szemantikus technológiák és szövegbányászat témalabor

A mai informatikai rendszerek többségének alapvető hiányossága, hogy keveset tudnak az általuk támogatandó feladatról, környezetükről, nem értik felhasználóik igényeit, csak a beléjük kódolt szolgáltatásokat biztosítják előre meghatározott esetekre. Az intelligens szolgáltatások, az ember-gép kommunikáció támogatása, a korszerű döntéstámogató programok, a szöveg- és adatelemző környezetek vagy az autonóm robotikus rendszerek magas szintű vezérlése mind a tárgyterület ismereteinek modellezésére, értelmezésére, következtetésre épülnek. A témalabor ezen területbe ad bepillantást, alapvető elméleti módszerek mellett nagy hangsúlyt helyezve a gyakorlati alkalmazásokra.

Témavezetők

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE423
Tel.:+36 1 463-4394
Email: strausz (*) mit.bme.hu
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE437
Tel.:+36 1 463-2899
Email: meszaros (*) mit.bme.hu

Alkalmazási területek (projektek, kutatások, fejlesztések)

 • párbeszédalapú ajánlórendszer és termékösszehasonlítás banki / biztosítási területen
 • online konzultációt folytató egészségügyi döntéstámogató megoldás
 • jogszabályok szövegére épülő jogi tanácsadó rendszer (értelmezések, gyakorlatok, esetmegoldás)
 • irodalmi és történeti szövegek tudásalapú annotálása
 • tudásbázis építése kontrollált természetes nyelven (szövegkivonatolás, kritikai jegyzetek)
 • személyi asszisztens Android-alapú rendszereken
 • természetes nyelvű robotirányítás ROS-rendszerekben

A témalabor tematikája

A témalaborhoz tartozó feladatcsokor az intelligens rendszerek fejlesztésének széles területét fedik le:

Tudásalapú rendszerek fejlesztése

 • intelligens döntéstámogató rendszerek, szakértői rendszerek fejlesztése
 • logikai modellek, következtető rendszerek
 • érvelési rendszerek, vitaportálok építése
 • tárgyterületi, szakértői tudás bevitele
 • szemantikus keresés, tudásalapú információ integráció

Szövegelemzés, annotáció

 • fogalomtárak, tezauruszok automatikus építése szöveggyűjtemények alapján
 • szövegelemző, annotáló rendszerek fejlesztése
 • (egyszerű) nyelvi elemzők, beszélt szöveg feldolgozása, párbeszédkezelés
 • szövegek tartalmi, logikai modelljeinek kinyerése, vizualizálása

Szemantikus web technológiák

 • alapvető XML technológiák és eszközök
 • az internetes tudásmegosztás technológiái (Linked Open Data)
 • szemantikus adatbázisok és lekérdező nyelvei (ontológiák, RDF adatbázisok)

További információk

A témalaborhoz kapcsolódó további szakmai anyagok.

Kapcsolódó választható tárgy: Intelligens szövegelemzés a gyakorlatban (VIMIAV18).

 

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató