Témalabor beszámoló - Intelligens rendszerek 2023.

A témalabor keretében végzett munka egy szóbeli és egy írásbeli beszámolóval zárul.

Írásbeli beszámolóként egy 5< oldalas jegyzőkönyvet kell készíteni és feltölteni a házi feladat portál vonatkozó részére:
https://hf.mit.bme.hu/

Leadási határidő: 2023. december 8. 23:59

Végső (pót) határidő: 2023. december 15. 23:59 (pótlási hét utolsó napja, pótlási díj nincs)
 

A szóbeli beszámoló egy rövid előadás a végzett munkáról, a konzulens által megszabott időtartamban (alapesetben 10 perc előadás +  5 perc kérdés). Az előadáshoz prezentációt kell készíteni (pl.: PowerPoint fóliák formájában). Ezt szintén fel kell tölteni a házi feladat portálra az előadást megelőző nap éjfélig.

A beszámolók időpontja és helyszíne:  később kerül meghirdetésre

Az előadók azon beszámoló blokk kezdete előtt 10 perccel érkezzenek a helyszínre, amelyben előadnak!

A beszámolók célja a munka bemutatása mellett a közös gondolkodás, az egyes megoldások több szempontból történő megvitatása, ezért lehetőség szerint az előadók legyenek jelen az adott beszámoló blokk minden előadásánál.
A beszámolók beosztása itt lesz elérhető.

További információ a kapcsolódó TEAMS csoportban található!

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató