Tárgykövetelmények

A szorgalmi időszakban:

  • A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a vezető konzulens folyamatosan ellenőrzi. 
  • A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató jegyzőkönyvet ad be, a beadással egyidejűleg szóban is beszámol. A szóbeli beszámoló módját a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg. Különösen indokolt esetben a beszámolóra egy alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk. A szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben be kell adni az elvégzett munkát dokumentáló jegyzőkönyvet. 

A tantárgy félévközi jegyét a vezető konzulens állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:

  • a munka szakmai értéke;
  • a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;
  • a beszámoló eredménye;
  • a munka dokumentáltsága.

Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki

  • nem választott saját feladatot;
  • a félévre előírt munkát a pótlási időszak végéig nem készítette el elfogadható minőségben;
  • az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette.

A vizsgaidőszakban: nincs.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató