Kooperatív intelligens rendszerek témalabor

Az informatikai szolgáltatások és alkalmazások megvalósításában egyre nagyobb szerephez jutnak az önálló, környezetük eseményeire, elvárásaira intelligens módon reagálni képes rendszerek (ágensek) és az ezekből felépülő többágens-, emberekkel is együttműködő megoldások. A kooperáció révén képesek sokkal komolyabb kihivásokkal is szembenézni és összetettebb problémákkal is elbánni, mint a központosított rendszerek. Segítik egymást az információk megszerzésében, számítások elvégzésében, okosan osztják meg egymást közt a feladatokat és rugalmasan képesek adaptálódni a környezetükben fellépő változásokhoz.

A kommunikáció és az együttműködés megvalósítása sokrétű és érdekes feladat. A problémák megoldásának többágens-alapú megközelítése, implementációk és szimulációk készítése, kommunikációs nyelvek és protokollok tervezése, a kooperációban természetes módon fellépő konfliktusok és versengések kezelése, vagy az ilyen rendszerekben egyre inkább együttműködő partnerként megjelenő emberek integrálása, a velük történő természetes nyelvű kapcsolatfelvétel is sok kihívást nyújt az érdeklődők számára.

A témalaborban ebbe a területbe nyújtunk bepillantást mind elméleti, mind gyakorlati szemszögből, számos már megvalósult rendszert, futó vagy befejezett projektet, kutatást és implementációt is bemutatva. Hallgatóink számára akár több féléven keresztülívelő, érdekes önálló munkákra kínálunk lehetőséget, amelyek érdeklődéstől függően elméleti és gyakorlati feladatokat is tartalmazhatnak.

Témavezetők

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE437
Tel.:+36 1 463-2899
Email: tade (*) mit.bme.hu
Kovács András
főmunkatárs
MTA Sztaki
Email: andras.kovacs (*) sztaki.mta.hu
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE437
Tel.:+36 1 463-2899
Email: meszaros (*) mit.bme.hu

A témalabor tematikája

A témalaborban hallgatóink az alábbi területeken gazdagodhatnak ismeretekkel.

Ágensalapú szimulációk

 • cél: összetett, valóságbeli rendszerek szimulációs megvalósítása autonóm szoftverágensek segítségével
 • alkalmazási területek: virtuális valóság (játékok), intelligens otthon, közlekedésmodellezés, áruházi rendszerek, kooperáló robotikus rendszerek modellezése
 • módszerek és technológiák: ágensalapú keretrendszerek (Jade, Jason), kommunikációs protokollok (ACL)
 • implementációs környezetek és eszközök: Linux/Windows, Java, AgentSpeak, Groovy

Ember-gép kooperáció

 • cél: ember-gép együttműködés természetes nyelvű kommunikáció révén
 • alkalmazási területek: intelligens otthon, tudásbevitel és -lekérdezés, tanácsadó rendszerek, felhasználói interfészek intelligens robotokhoz stb.
 • módszerek és technológiák: (egyszerű) nyelvi elemzők, beszélt szöveg feldolgozása, párbeszédkezelés
 • implementációs környezetek és eszközök: Android, web, Java, Python, Groovy

Kooperáció robotikus rendszerekben

 • cél: (fizikai, ún. szolgáltató (service)) robotok irányítása, összetett feladatok megoldásának vezérlése, robot által végzett műveletek tervezésének automatizálása és optimalizálása
 • alkalmazási területek: ipari robotok, szállítórobotok, áruházi robotok, épületfenntartás, terepfelderítés
 • implementációs környezetek és eszközök:Linux (Ubuntu), Android, Python, Java vagy C++ programozási nyelv, Flexible Collision Library (FCL).
 

További információk

A témalaborhoz kapcsolódó további szakmai anyagok.

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató