Követelmények

A szorgalmi időszakban: 
A tárgy előadásainak, gyakorlatainak és laboratóriumi foglalkozásainak látogatása kötelező. A jelenlét ellenőrzése az előadásokon központilag, a gyakorlatokon és laborfoglalkozáson egyedileg történik.  Aláírást nem kaphat az a hallgató, aki az előadások több, mint 30%-ról vagy több, mint 4 gyakorlatról, illetve több, mint 2 laboratóriumi gyakorlatról hiányzott. Az órarendi szünetek miatt elmaradó gyakorlatok, laboratóriumi foglakozások nem számítanak hiányzásnak.

A szorgalmi időszakban a hallgatók 1 db zárthelyi dolgozatot és 6 db kis zárthelyit (laboratórium során, a félév megadott hetein) írnak. A zárthelyi dolgozaton 68 pont érhető el. A kis zárthelyin egyenként 8 pont szerezhető. A kis zárthelyik értékelése során a legjobb 4 eredményét vesszük figyelembe (4x8 pont maximum), ugyanakkor a legjobb 4 eredmény mindegyikének legalább el kell érnie a minimum 3 pontot (4x3 pont minimum), ez is feltétele az aláírásnak.

A laboratóriumi foglalkozásokhoz külön számonkérés nem tartozik, azonban a kis ZH-k megírása meghatározott heteken a laboratóriumi  foglalkozások elején, a Moodle rendszeren történik.

A félév végi aláíráshoz az előzőekben leírt követelmények teljesítése és összességében (ZH + kisZH) minimum 40 pont (40%) elérése szükséges.

A vizsgaidőszakban:
 A tárgyból írásbeli vizsgát tartunk. Az elégséges osztályzathoz a vizsgadolgozat minimum 40%-os teljesítése szükséges. Az osztályzat megállapítása 75%-ban az írásbeli vizsga és 25%-ban a félévközi pontszám alapján történik.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató