Követelmények

A tantárgyi adatlap szerint:

A szorgalmi időszakban: A tárgy előadásainak, gyakorlatainak és laboratóriumi foglalkozásainak látogatása kötelező.A jelenlét ellenőrzése az előadásokon központilag, a gyakorlatokon és a laborfoglalkozásokon egyedileg történik. Aláírást nem kaphat az a hallgató, aki az előadások több mint 30%-áról, illetve több, mint 4 gyakorlatról vagy több, mint 2 laboratóriumi foglalkozásról hiányzott. Az órarend szerint elmaradó alkalmak nem számítanak hiányzásnak.

A szorgalmi időszakban a hallgatók 1 db zárthelyi dolgozatot (max. 60 pont) és 2 db házi feladatot (2 x 15 pont) készítenek el egyénileg. A laboratóriumi foglalkozásokhoz külön számonkérés nem tartozik, az előírt feladatokat sikeresen teljesítők alkalmanként 1-1 pontot kaphatnak. A félévvégi aláíráshoz a jelenléti követelmények teljesítése és összességében minimum 40 pont szükséges.

A vizsgaidőszakban: A tárgyból írásbeli vizsgát tartunk. Az osztályzat megállapítása 75%-ban az írásbeli vizsga és 25%-ban a félévközi pontszám alapján történik. Az elégséges osztályzathoz a vizsgadolgozat minimum 40%-os teljesítése szükséges.

 

© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató