IMSc információk

Az IMSc képzés számára a tárgy a következő kiegészítéseket biztosítja:

  1. Előadás: Az IMSc képzés részére önálló előadáskurzust nem indítunk.
  2. Gyakorlat: Az IMSc hallgatók számára emelt szintű tanköri foglalkozásokat tartunk. Az emelt szintű gyakorlatokon alaposabb elemzéseket, kiegészített gyakorlati feladatok bemutatását tervezzük (ezek a feladatok a többi hallgató számára szorgalmi feladatként jelennek meg).
  3. Laboratórium: Az IMSc hallgatók számára az emelt szintű laboratóriumi foglalkozások során a mérőcsoportok önálló feladatmegoldását ösztönözzük, az előírt feladatok mellett/helyett megengedve egyéni elképzelések, saját feladatok megfogalmazását és megoldását. 

IMSc pontozás:

A tárgy teljesítése során a tárgy kreditszámának megfelelő 30 IMSc pontot (félévközi követelmények: 18 pont, vizsgakövetelmények: 10 pont) a következőképpen lehet megszerezni:

  • ZH IMSc feladatok: 10 pont
  • kisZH: 8 pont
  • Vizsga IMSc feladatok: 10 pont

Az IMSc pontok megszerzése minden hallgató számára elérhető, de értékelésük csak abban az esetben történik meg, ha az adott számonkérési forma (ZH, kisZH, vizsga) alapfeladatain elért eredmény eléri a jeles szintet. Az egyes pontok megszerezhetősége nem függ az adott követelmény teljesítésének módjától (pót ZH, pót vagy javító vizsga), az IMSc pontok minden esetben megszerezhetők.

Részletek:

Az IMSC pontok a ZH és vizsgadolgozatok során a dolgozatok F2 és F3 nagyfeladataihoz kapcsolódó kiegészítő feladatok megválaszolásával szerezhetők meg, ha az adott feladat pontszáma elérte a jeles szintet (5-5 IMSc pont feladatonként).

Minden kisZH során 2 iMSc pont szerezhető, ha az alapfeladatokból megszerzett pontszám legalább 7.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató