Feladatok

Házi feladat (vizsgán + 5 p, kb. 8 munkaóra)

1. feladat (Pataki Béla)
Demonstrációs példa kidolgozása a jelek szegmentálásnak témakörében

Valósítsa meg az alapvető jelszegmentáló algoritmusokat! Egy demonstratív - valós - jelen mutassa be az algoritmusok működését, az eredményeket!
Hasonlítsa össze az adott feladatnál az algoritmusok futási idejét, komplexitását, pontosságát!

Powerpoint, gif animáción vagy egyéb prezentáción tegye bemutathatóvá az eredményt!

2. feladat (Pataki Béla)

Demonstrációs példa kidolgozása a Dempster-Shafer adatfúzió  témakörében

Valósítsa meg az Inakagi egyesített adatfúziós eljárást! Egy demonstratív példán mutassa be az adatfúzió működését különböző k paraméter értékek
esetén!

Powerpoint, gif animáción vagy egyéb prezentáción tegye bemutathatóvá az eredményt!

3. feladat (Pataki Béla)

Demonstrációs példa kidolgozása a Bayes adatfúzió  témakörében

Valósítsa meg a Bayes adatfúziós eljárást! Egy demonstratív példán (pl. cél követés, valamilyen környezeti paraméter indirekt mérése stb.) mutassa be az adatfúzió működését, a valószínűségek alakulását!

Powerpoint, gif animáción vagy egyéb prezentáción tegye bemutathatóvá az eredményt!

4. feladat (Pataki Béla)

Demonstrációs példa kidolgozása a temporális következtetés területén

Dolgozzon ki egy demonstratív példát - személyek otthoni megfigyelése témaköréből -, ami időbeli következtetést igényel! (Pl. sszetett esemény
detektálása elemi eseményekből.)  Adott eseménysorozaton végezze el az időbeli következtetést az Allen féle intervallum logika felhasználásával!

Powerpoint, gif animáción vagy egyéb prezentáción tegye bemutathatóvá az eredményt!

5. feladat (Dobrowiecki Tadeusz)

Demonstrációs példa kidolgozása az AAL szenzorok területén/1

Audacity publikus hangfelvevő/szerkesztő programra és a Matlab jelfeldolgozó függvényeire alapozva dolgozzon ki egy demonstratív példát otthoni jelenségek audio megfigyelése témaköréből, ahol megmutatja,hogy hogyan lehetne az otthoni jelenlét egyes eseményeit hang alapján megkülönböztetni és azonosítani!

Powerpoint, gif animáción vagy egyéb prezentáción tegye bemutathatóvá az eredményt!

6. feladat (Dobrowiecki Tadeusz)

Demonstrációs példa kidolgozása az AAL szenzorok területén/2

Audacity publikus hangfelvevő/szerkesztő programra és a Matlab jelfeldolgozó függvényeire alapozva dolgozzon ki egy demonstratív példát otthoni jelenségek audio megfigyelése témaköréből, ahol megmutatja,hogy hogyan lehetne az otthoni vízhasználat módját (a vízvezeték zúgása, csap gurgulázása, stb.) hang alapján azonosítani!

Powerpoint, gif animáción vagy egyéb prezentáción tegye bemutathatóvá az eredményt!

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató