Követelmények

Követelmények

 Tárgyi követelmények: ld. VIK Dékáni Hivatal


 

A 2017 szeptemberétől életbe lépő BSc tantervekben a tárgy 4 kreditesről 3 kreditesre változott (változatlan előadási óraszám mellett). A kari honlapon található információ VIK ⇒ Hallgatóknak ⇒ Alapképzés ⇒ Mérnökinformatikus alapszak ⇒ BSc tantervek átmenetének szabályai (2017) :

https://www.vik.bme.hu/document/1302/original/BSc tanterv Átmenet (2017).pdf

Ez alapján:

- a 4 kredites (VIMIAC00) változat többé nem indul, akinek e miatt kredithiánya keletkezik, szabadon választható tárggyal szerezheti meg a hiányzó krediteket,

- akinek a régebbi (VIMIA313) tárgyból (5 kredites, vizsgás) megvan az aláírása, az jöhet a meghirdetett vizsgakurzusra.

Tehát akinek nincs VIMIA313 aláírása, illetve nem szerzett jegyet a VIMAC00 tárgyból, az csak az új (2017 szeptemberében induló) VIMIAC10-et veheti fel.

A VIMIAC10 - a kreditszámcsökkentés értelemszerű figyelembevételével - jellegében, anyagában az előző tanévben meghirdetett VIMIAC00 tárgyhoz hasonló követelményekkel fog futni.

A félreértések elkerülése érdekében: a kreditszámcsökkenés miatt a tárgy (a zh, a hf-ek) anyaga, kimérete is változik, ezért az elmúlt félévekben megszerzett zh- és hf-pontszámokat nem vesszük figyelembe, azokat a szokásos módon teljesíteni kell.

Pataki Béla

 

 

 

A szorgalmi időszakban

 

Zárthelyi: Félév közben két nagy ZH, illetve egy-egy alkalommal pótlási lehetőség (pótZH) lesz, a Kar zh ütemterve szerint ( 1. zh: 2018. okt. 19. péntek, 14-16, 1. zh pótlása: 2018 okt. 26. péntek 14-16, 2. zh: 2018. nov. 27. kedd 8-10, 2. zh pótlása 2018. december 14. péntek). A két zh-n 32- 32 pont érhető el. A szükséges minimumszint az elérhető 64 pont 40%-a, azaz 25 pont. (25 zh-ponttal már át lehet menni, ha a hf-ponok kihozzák az összeget legalább 40-re.)

                    A tárgyból második pótlási/javítási alkalom (pót-pótzh) nem lesz !

Házi feladatok: A félév közben egy, 3 részből álló házi feladat kerül kiírásra max. 3 x 12 = 36 pont értékben..

Aláírás: Az aláírás és félévközi jegy megszerzésének feltétele a megfelelt zárthelyi (40%, 25 pont), és az elérhető 64 (zh) + 36 (HF) =100 pont 40%-ának megszerzése.

Osztályozás:

A végső pontszám a zárthelyiről hozott pontok és a nagy házi feladatra kapott pontok összegeként áll elő. A jegyeket az alábbi ponthatárok alapján határozzuk meg:

Jegyek és ponthatárok:
elégséges      (2)                      40-49
közepes         (3)                      49,5-64
jó                   (4)                     64,5-79
jeles               (5)                     79,5-

 


Korábbi teljesítésekről

A VIMIA313 tantárgyból érvényes aláírással rendelkező hallgatók felvehetik a VIMIA313 tantárgy vizsgakurzusát.

A VIMIA313 tantárgyból elért, az aláíráshoz nem elegendő, korábbi részteljesítésekkel (pl. érvényes ZH, de hiányzó HF, vagy fordítva) rendelkező hallgatók, a megváltozott tantárgyi feltételek miatt, kötelesek teljesíteni a VIMIAC00 tárgy követelményrendszerét (azaz megfelelő szintű ZH és a HF, 40% összteljesítmény).

Az előző félév(ek)ben (2016/17 tanév első, őszi féléve vagy második, tavaszi féléve) a VIMIAC00 tantárgyból elért, az aláíráshoz nem elegendő korábbi részteljesítéseket újra teljesíteni kell, tehát csak az kaphat aláírást és kreditet, aki ebben a félévben teljesíti azokat.

 


2018. évi ZH-re felkészítő anyagok


 

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató