ZH információk

Nagyzárthelyi: 14. hét hétfő

Pótzárthelyi: pótlási hét szerda

2. pótzárthelyi: 1. vizsgahét kedd

 

A zárthelyi nem eredményes, és pótolni kell, ha nem sikerült a maximális pontszám legalább 40%-át elérni.

 

Ezen kívül 5 kiszárthelyi dolgozatot kell írni. Ezek azonos súlyúak, és legalább hármat legalább 50%-os szinten kell teljesíteni. A kiszárthelyik nem pótolhatók. Négy vagy öt kiszárthelyi legalább 50%-os teljesítése esetén, illetve a nem kötelező házi feladatok megoldásáért a hallgató pluszpontokat kap. A zárthelyik alapján megállapított legalább elégséges osztályzatot a félév során kapott pluszpontok maximum egy osztályzattal javíthatják.

 

A teljesítményértékelések (zárthelyi, kiszárthelyi, házi feladat) eredményét a VIK Tanulástámogató és tanulmányi adatkezelő rendszerben (Moodle) tesszük közzé:

https://edu.vik.bme.hu/

Feladatsorok (2019 tavasz):

Zárthelyi A csoport Megoldás1 Megoldás2

Zárthelyi B csoport Megoldás1 Megoldás2

Pótzárthelyi Megoldás1 Megoldás2

 

 

A zárthelyi két tesztből áll: kiskérdésekből és példákból. A zárthelyi eredményességéhez nem szükséges külön-külön elégséges eredményt elérni.

A plusz időt igénylő kollegák a (speciális), hosszabb ideig kitölthető tesztet válasszák, a többiek a (normál) megjelölésűt.

A kiskérdések elérhetőségének kezdete: a ZH kezdete

A kiskérdések elérhetőségének vége: a ZH kezdete + 30 perc

A kiskérdésekre rendelkezésre álló idő: 30 perc

A példák elérhetőségének kezdete: A ZH kezdete + 20 perc

A példák elérhetőségének vége: A ZH kezdete + 90 perc

A példákra rendelkezésre álló idő: 60 perc

 

 

A félévközi jegyet a zárthelyi és a kiszárthelyi 50-50%-kal súlyozott összpontszáma alapján számítjuk ki. A ponthatárok az alábbiak: 

0 % ... <40%: elégtelen
40% ... <55%: elégséges 
55% ... <70%: közepes 
70% ... <85%: jó 
85% ... 100%: jeles

Az angol és a német nyelvű kurzusok követelménye is ez.

A 2020. tavaszi félévre vonatkozó számítás a Követelmények oldalon olvasható!

 

© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató