Általános információk

 1. Témaválasztás. Az önálló laboratóriumi témaválasztás a képzés egyik legizgalmasabb része. Azt a témát választhatod ki, amellyel a legszívesebben foglalkoznál, ugyanakkor nem is könnyű a feladat, mert a témaválasztás több félévre is kihat. Éppen ezért idejekorán el kell kezdeni a feladat kiválasztását. Legcélszerűbb a témát még a szorgalmi időszak előtt (pl. regisztrációs hét előtti héten) kiválasztani.
  1. Nézd meg a tanszéki témaválasztékot! Ha sikerült témát találni, keresd meg a konzulenst, a témával kapcsolatos további útmutatást ő adja meg. Ha nem sikerült témát találni, de sikerült azonosítani azt a konzulenst, aki hasonló témákkal foglalkozik, keresd meg, és nagy valószínűséggel találtok témát.
  2. Nézd meg a csoporthoz tartozó laborok honlapját! (DSP FPGA NES) A laborok által művelt területek közül valamelyiket bizonyára ki tudod választani. Keresd meg a hozzá tartozó konzulenst, vagy a labor vezetőjét!
  3. Ha saját témán szeretnél dolgozni, akkor is nézd meg a témaválasztékot vagy a laborok honlapját, és a témához legközelebb álló oktatót keresd meg. A saját témát sokszor kell kicsit igazítani, hogy jól illeszkedjen az önálló laboratórium tantárgyhoz, ezért ilyenkor is időben kezd el a konzulens keresését!
  4. Sokan szeretnék az önálló laboratóriumot az egyetemen kívül, cégnél, esetleg más egyetemen, kutatóintézetben végezni. Tanszéki konzulensre ilyenkor is szükség van, ezért keress egy a témához értő konzulenst.
  5. Ha a fentiek közül egyik sem vezet eredményre, keresd meg a tantárgyfelelőst!

 

A témát legkésőbb az 1. oktatási héten ki kell választani, hogy a félév sikeresen elkezdődhessen. Akinek nem „anyatanszéke” a MIT, az legkésőbb a regisztrációs héten el kell döntse, hogy itt szeretne önálló labort végezni, mert a megfelelő tantárgyat csak így tudja problémamentesen felvenni (lásd még: Jelentkezés).

 

 1. Jelentkezés. A jelentkezés lényegi része a konzulenssel történő megegyezés. Ez legtöbbször a témaválasztással egyidejűleg, személyesen történik. Fontos a jó személyes kontaktus, ezért lehetőleg személyesen is keresd fel a konzulenst. A jelentkezés formális eleme a tantárgyfelvétel. Ha a MIT-en fogod az önálló labort elvégezni, a MIT-es tantárgyat (vimial03) kell felvenni.
  1. Ha az „anyatanszéked” a MIT, egyszerűen felveszed a vimial03 kódú tantárgyat.
  2. Ha nem MIT-es vagy, de a specializációdon a MIT oktat, keresd meg az anyatanszéked önálló laboratórium felelősét, és a további lépéseket vele egyeztesd.
  3. Ha a MIT nem is oktat a specializációdon, akkor nehezebb a helyzet. Mindenképpen olvasd el ezt: link, kérvény elfogadása után teljesítheted a MIT-en az önálló laboratóriumot. Érdemes a kérvényt egyeztetni a leendő konzulenseddel is.

 1. A félév menete. Ha fentieket betartottad, az 1. hét végére van témád is és konzulensed is. Kezdődhet a munka.
  1. A témához szükség van feladatkiírásra is. A feladatkiírást a konzulensed készíti el, és a Házi feladat portálon olvasható. A feladatkiírás sok esetben a kiírt témák között megtalálható, de elképzelhető, hogy az előzetes megbeszélések alapján a konzulensed testre szabta a számodra, ezért mindenképpen olvasd el.
  2. A munka tényleges menetét a konzulensed határozza meg, függ attól is, milyen típusú a feladat (hardver, szoftver stb.). A munkavégzés stílusa attól is függ, melyik szakmai műhelyben (DSP FPGA NES) végzed a munkát.
  3. Ha külső témán dolgozol, a munkádat közvetlenül a vállalati konzulens irányítja. Ettől függetlenül tanszéki konzulenseddel is tartsd a kapcsolatot, vele megbeszélve rendszeresen számolj be az előrehaladásról. Fontos, hogy a téma ilyenkor is nyilvános, karunkon csak a mesterképzés diplomaterve készíthető titkosított formában (link). A dokumentációkat úgy kell elkészíteni, hogy a külső vállalat, kutatóintézet stb. számára érzékeny információk leírása nélkül is értékelhető legyen a teljesítményed.
  4. A félév végén (jellegzetesen a szorgalmi időszak utolsó hetében) szóbeli beszámolót kell tartanod. Ez egy 10 perces, kivetítővel segített előadás megtartását jelenti, amelyet rövid diszkusszió követ. A beszámoló fontos része a tantárgy követelményeinek, a Segédletek között találsz az elkészítésére vonatkozó előírásokat, tanácsokat.
  5. A féléves munka a dokumentációk készítésével és leadásával zárul. Ismét a Házi feladat portálra kell belépni, ide tölthető fel a munka tartalmi összefoglalója (egyszerű szövegként), a szóbeli beszámoló diasora, valamint az önálló laboratóriumi tevékenységet teljes körűen összegző ún. zárójegyzőkönyv. A kért dokumentumok elkészítésére ismét a Segédletek menüpont alatt találsz előírásokat, segítséget.
  6. Az Önálló laboratórium osztályzatot akkor szerzed meg, amikor mindent feltöltöttél a Házi feladat portálra, és a feltöltött dokumentumokat elfogadták. Érdemes a portált időnként látogatni, mert elképzelhető, hogy szükség van valamelyik dokumentum korrekciójára. Érdemes mindent határidőre elkészíteni, mert a késve leadott dokumentáció után nem biztos, hogy azonnal megtörténik az osztályzat bejegyzése a Neptun-rendszerbe.
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató