Gyakori kérdések és válaszok

 

Mikor kell felvenni a Neptunban a Szakmai gyakorlat tárgyat?

Amennyiben a gyakorlatot az ajánlott módon a nyári időszakban végzed, akkor a tárgyat a következő őszi félévben kell felvenni. Ha a szakmai gyakorlatot az ajánlottól eltérő módon félév közben végzed, akkor ugyanabban a félévben, illetve abban a félévben, amikor befejezed.
A szakmai gyakorlat teljesítése a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításának feltétele, ezért fontos, hogy időben meglegyen belőle az aláírásod.

Miért olyan fontos, hogy melyik tárgyat veszem fel a Neptunban?

Érdemes a mi tanszékünkhöz tartozó szakmai gyakorlat tárgyakat felvenni a Neptunban, mert ha nem ezek közül veszed fel valamelyiket, akkor nem tudjuk beírni neked az aláírást:
 

A szorgalmi időszak alatt lehet-e teljesíteni a szakmai gyakorlatot, vagy csak a nyári szünetben?

Lehet, de szorgalmi időszakban csak heti 20 órát lehet végezni. Amennyiben abban a félévben csak pár kreditnyi tárgyat vettek fel, méltányossággal dékáni engedély kérhető.

El lehet számolni a szakmai gyakorlatot korábbi nyárra?

Nem.

Iskolaszövetkezeten, munkaerő-közvetítőn keresztül lehet-e szakmai gyakorlatot végezni?

Igen.

Hol lehet megtekinteni a fogadó cégek listáját?

itt

Olyan cégnél szeretném teljesíteni a szakmai gyakorlatot, ami még nincs a listán, mit tegyek?

Mi szerződünk velük, majd felvesszük a céget a listára.

Mennyi a szakmai gyakorlat időtartama?

BSc esetén a szakmai gyakorlat időtartama a villamosmérnök és mérnök informatikus szakon egyaránt legalább 6 hét (240 óra). A szakmai gyakorlat csak intézményen (BME-n) kívül végezhető. DE! 2014 szeptember, vagy az után kezdett mérnök informatikus hallgatók esetén a gyakorlat időtartama legalább 8 hét (320 óra), ami intézményen kívül és belül is végezhető Ünnepnapokkal, kötelező szabadságokkal kalkulálni kell!

MSc esetén a szakmai gyakorlat időtartama a villamosmérnöki, a mérnök informatikus és gazdaságinformatikus és egészségügyi mérnöki MSc képzésekben egyaránt legalább 4 hét (160 óra). A szakmai gyakorlat intézményen kívül végezhető. DE! 2014 szeptember, vagy az után kezdett mérnök informatikus hallgatók esetén a gyakorlat időtartama legalább 6 hét (240 óra). Ünnepnapokkal, kötelező szabadságokkal kalkulálni kell!

Ezt többféleképpen lehet teljesíteni, pl:

 • Félév közben heti két napban vagyunk a cégnél, azaz 1 hét 16 órát jelent. Ez MSC esetén 10 hetet jelent.
 • Nyáron teljesítem, heti 5 nap 8 óra. Ez BSC esetén 6 hetet jelent.
 • A részletekben végzett gyakorlat (3 hét nyáron és heti 1 nap a szorg-i időszakban) megszűnik; a csak nyáron, ill. a szorg-i időszakban bármikor (max. heti 20 órában) végzett gyakorlat továbbra is lehetséges. 

Már évek óta dolgozom egy cégnél, el lehet-e azt számolni szakmai gyakorlatként?

Visszamenőleg nem, de választhatod azt a céget szakmai gyakorlat helynek

A cég szeretné, ha egész nyáron gyakornokként dolgoznék, ekkor mi a teendő?

Semmi baj, a szakmai gyakorlat dokumentációjánál csak 6/8 (BSC) vagy 4/6 (MSC) hetes időtartamot kell dokumentálni.

Milyen papírokat,  mikor és kinek kell leadnom?

Amennyiben eldőlt, hogy hol és mikor teljesíted a gyakorlatot, már kezdődhet is a bonyodalom!

A gyakorlat megkedése előtt az alábbi embereket kell megkeresned, az alábbi mellékletekkel:

 • Külföldi gyakorlat esetén: Krammer Olivér, 6. melléklet
 • Vill. MSc/EÜ mérnök képzés esetén: 2. sz. melléklet

- A jelentkezés befogadása után leadandó:

 • 4. melléklet, hf portál. FONTOS!, hogy a korábbi önlab konzulens neve fel legyen tüntetve a dokumentumon!

Ezek után kezdődhet az igazi munka, a gyakorlat.

- A feladat befejeztével leadandók (hf portál):

 • 15-20 oldalas beszámoló a végzett munkáról (sablon letölthető a bal oldali menüből).
 • Napi bontású, a külső konzulenssel hitelesített munkanapló
 • A külső konzulens által készített igazoló lap

Melyik félévben kell felvenni a tárgyat?

A megfelelő tárgyat mindig abban a félévben kell felvenni, amelynek a szorgalmi időszakának a végéig a papírokat le tudjátok adni. A leggyakoribb nyári szakmai gyakorlat esetén:

 • jelentkezés, feladatlap leadása tavaszi félévben
 • a gyakorlat teljesítése nyáron,
 • a tantárgy felvétele, beszámoló leadása ősszel.
 • aláírás az őszi félvben.

Ezt eddig nem tudtam, és már felvettem tavasszal a tárgyat, de csak nyáron megyek gyakorlatra!

Semmi probléma, ez egy nulla kredites tárgy, majd ősszel is felveszed. Ha minden papírt leadtál, aláírást is kapsz!

Ha nyáron teljesítettem a gyakorlatot, meddig kell leadnom a papírokat?

Az aláírást a szorgalmi időszak végén adjuk meg, ezért a leadási határidő, az utolsó szorgalmi hét hétfője. 
A leadandó dokumentumokat lásd itt.

Hol kell leadni a dokumentumokat?

Sehol, a dokumentumokat csak elektronikusan gyűjtjük. Ezért az aláírást is tartalmazó dokumentumokat szkennelve kérjük feltölteni.

Milyen formai követelmények vonatkoznak a munkanaplóra?

A legegyszerűbb, ha letöltöd a Munkanapló sablont, és rögtön meglátod, mire gondoltunk. Ne felejtsd el, hogy aláíratva kell küldened, napi bontásban!

Mik a beszámoló formai követelményei?

A Szakmai gyakorlat beszámolójának szerkezete:

 1. Címoldal
 2. Tartalomjegyzék
 3. Bevezetés: a feladat értelmezése, a tervezés célja, a feladat indokoltsága, a beszámoló felépítésének rövid összefoglalása
 4. Előzmények, gyakorlóhely háttere
 5. A feladat részletes leírása, a döntési lehetőségek értékelése és a választott megoldások indoklása
 6. A megtervezett műszaki alkotás értékelése, kritikai elemzése, továbbfejlesztési lehetőségek
 7. Esetleges köszönetnyilvánítások
 8. Részletesés pontos irodalomjegyzék
 9. Függelék(ek)

Sablon elérhető itt.

A beszámoló szabványos méretű A4-es lapokra kerüljön. Az alapértelmezett betűkészlet a 12 pontos Times New Roman, másfeles sorközzel.

Minden oldalon – a címlap kivételével - szerepelnie kell az oldalszámnak.

A fejezeteket decimális beosztással kell ellátni. Az ábrákat a megfelelő helyre be kell illeszteni, fejezetenként decimális számmal és kifejező címmel kell ellátni. A fejezeteket decimális aláosztással számozzuk, maximálisan 3 aláosztás mélységben (pl. 2.3.4.1.). Az ábrákat, táblázatokat és képleteket célszerű fejezetenként külön számozni (pl. 2.4. ábra, 4.2 táblázat vagy képletnél (3.2)). A fejezetcímeket igazítsuk balra, a normál szövegnél viszont használjunk sorkiegyenlítést. Az ábrákat, táblázatokat és a hozzájuk tartozó címet igazítsuk középre. A cím a jelölt rész alatt helyezkedjen el.

A képeket lehetőleg rajzoló programmal készítsék el, az egyenleteket egyenlet-szerkesztő segítségével írják le.

Az irodalomjegyzék szövegközi hivatkozása történhet a Harvard-rendszerben (a szerző és az évszám megadásával) vagy sorszámozva. A teljes lista névsor szerinti sorrendben a szöveg végén szerepeljen (sorszámozott irodalmi hivatkozások esetén hivatkozási sorrendben). A szakirodalmi források címeit azonban mindig az eredeti nyelven kell megadni, esetleg zárójelben a fordítással. A listában szereplő valamennyi publikációra hivatkozni kell a szövegben. Minden publikáció a szerzők után a következő adatok szerepelnek: folyóirat cikkeknél a pontos cím, a folyóirat címe, évfolyam, szám, oldalszám tól-ig. A folyóirat címeket csak akkor rövidítsük, ha azok nagyon közismertek vagy nagyon hosszúak. Internet hivatkozások megadásakor fontos, hogy az elérési út előtt megadjuk az oldal tulajdonosát és tartalmát (mivel a link egy idő után akár elérhetetlenné is válhat), valamint az elérés időpontját.

Az elmentett és tanszékre elküldött fájl neve (ékezet nélkül) és típusa:

HALLGATO_NEVE_NEPTUN_KODJA.PDF

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató