A záróvizsga menete MSc képzésben

 

 

Szakdolgozat és diplomaterv
a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken

 

Vissza a Szakdolgozat és diplomaterv főoldalra

 

Az alábbiakban feltételezzük a diplomatervezési félévekkel kapcsolatos általános tudnivalók ismeretét. Az itt szereplő információk a hivatalos, vonatkozó szabályzatokat igyekszenek követni. Amenyiben lényeges eltérést tapasztal az itt feltüntetett információk és a szabályzatok között, kérjük jelezze valamelyik tanszéki diplomaterv-felelősnek. Természetesen mindig a hivatalos szabályzatok a mérvadók.

Az oklevél megszerzésének egyik feltétele, hogy a végzős hallgató egy szakmai záróvizsga-bizottság előtt szóbeli záróvizsgát tegyen, ami két fő megmérettetésből áll:

  • Diplomaterv-védés. A hallgató egy számítógép és egy projektor használatával röviden bemutatja az elvégzett munkát a bizottságnak, majd a bíráló és a bizottság kérdéseit megválaszolja.
  • Szóbeli vizsga két, a félév elején, a diplomaterv adatlapon megjelölt tantárgyból, meghívott vizsgáztató és a bizottság tagjai előtt.

A záróvizsga megszervezése a diplomaterv-felelős feladata, aki a vizsga helyszínét és időpontját a tárgy honlapján tünteti fel a vizsgaidőszak megkezdése előtt. Az aktuális tanszéki felelősök neve és a tárgy honlapja szakiránytól függ, és a Szakdolgozat és diplomaterv főoldalon érhető el.
A záróvizsgán a jelenlevők a következők:

  • a záróvizsga-bizottság elnöke,
  • a záróvizsga-bizottság két tagja, amelyek közül az egyik külső meghívott,
  • meghívott vizsgáztató, aki a vizsgakérdéseket felteszi,
  • a hallgató konzulense (távolléte esetén írásos véleményt köteles írni a hallgató munkájáról a bizottságnak),
  • opcionálisan a szakdolgozat bírálója,
  • a bizottság titkára, aki a jegyzőkönyv megírásáért és más adminisztratív teendőkért felel.

Személyi egyezés előfordulhat: a vizsgáztató lehet záróvizsga-bizottsági tag vagy a konzulens lehet vizsgáztató is egyben, de a korrekt elbírálás érdekében törekszünk arra, hogy a konzulens és a bíráló ne legyen sem tagja, sem elnöke a bizottságnak. A záróvizsga részletes menetét az alábbi táblázat tartalmazza.

A záróvizsga menete Időtartam (kb.)
A hallgató előkészíti előadását és kimegy  
A bizottság bevezető zárt ülést tart  
A bizottság elnöke (a hallgató jelenlétében) megnyitja a záróvizsgát  
A hallgató megtartja előadását 15 perc
A hallgató megválaszolja a bíráló és a bizottság kérdéseit 5 perc
Szóbeli vizsga az első záróvizsga tárgyból a bizottság előtt 10 perc
Szóbeli vizsga a második záróvizsga tárgyból a bizottság előtt 10 perc
A bizottság zárt körű ülése (a hallgató kint várakozik)  
Eredményhirdetés  
Adminisztrációs teendők  
Összesen 60 perc

Technikai kérdések. A hallgató előadását PPT vagy PDF formátumban készítse el. Tanácsokat előadása elkészítéséhez itt talál. Előadását pendrive-on (esetleg CD-n) hozza el. Az előadás megtartásához beüzemelt Microsoft Office 2003 vagy újabb, illetve Adobe Reader 2007 vagy újabb verziójú szoftverrel felszerelt számítógépet és kivetítőt biztosítunk.

Minősítés. Az oklevél minősítésével kapcsolatos információk itt találhatók (milyen osztályzatok számítanak bele a minősítésbe és milyen arányban).

Utólagos adminisztratív teendők. A bizottság zárt, értékelő megbeszélése alatt a hallgató 3 iratot kap, amelyeket vissza kell adnia a bizottságnak eredményhirdetés előtt. Ezek a következők: egy magyar és egy angol nyelvű oklevél-mintalapot a diploma kiállításához valamint egy kitöltendő és aláírandó nyilatkozatot arról, hogy részt kíván-e venni diplomaosztó ünnepségen, és ha igen, milyen lakcímre kéri a meghívót. Az oklevél-mintalapokon a hallgató leellenőrzi adatait, majd aláírja a mintalapokat. Ezeken fog szerepelni az oklevél minősítése is, amit a bizottsági titkár tölt ki.

Vissza a Szakdolgozat és diplomaterv főoldalra


Az oldalt szerkesztette: Krébesz Tamás István tanársegéd, frissítve 2011.09.20

© 2010-2023 BME MIT