Jelfeldolgozó architektektúrák

SoC IC-kben megvalósítható újszeru jelfeldolgozó architektúrák kidogozása
Típus: 
OTKA
Kezdés éve: 
2002
Befejezés éve: 
2005
Partnerek: 
Assoc. Prof. F.C.M. Lau, Dept. of Electronic and Information Eng., The Hong Kong Polytechnic University, Prof. C.K. Tse, Dept. of Electronic and Information Eng., The Hong Kong Polytechnic University, Prof. G. Chen, Director, Centre for Chaos Control and Synchronization, City University of Hong Kong

Elérhetőségek

Koordinátor: 
BME MIT

Bemutatás

Napjainkra az integrált áramkörök (IC) tervezése a gyártástól független, önálló iparággá vált. A korszerű, nagybonyolultságú IC-k a system-on-a-chip (SoC) koncepció jegyében kerülnek megtervezésre, ami azt jelenti, hogy egy lapkán nemcsak egy áramköri funkciót, hanem egy komplett berendezést valósítunk meg. A tervezési ciklus lerövidítése érdekében egyre gyakoribb a már korábban kidolgozott áramköri részek újrafelhasználása, azaz az IP blokkok (intellectual property) alkalmazása. Ezen komplex IC-k kulcsfontosságú blokkjai a mixed-signal típusú jelfeldolgozó áramkörök, amelyekben nem szeparálható módon, egyidejűleg fellép az analóg, diszkrét idejű és digitális jelfeldolgozás. A kutatási program keretében szisztematikus tervezési eljárást kívánunk kidolgozni a mixed-signal típusú áramkörök, elsősorban a mintavételező és töltéspumpa fáziszárt hurkok számára. Elméletileg meg kívánjuk alapozni az IP blokkokon alapuló, SoC koncepció jegyében kialakított komplex IC-k rendszerszintű analízisét és számítógépes szimulációját. A kutatási program keretében tervezés és analízis módszereket kívánunk kidolgozni a mixed-signal típusú jelfeldolgozó áramkörök számára. Fő célunk alapsávi modellek és tervezési egyenletek származtatása a frekvenciaszintézisben használt mintavételező és töltéspumpa fáziszárt hurkok számára. El kívánjuk végezni az intellectual property-n alapuló, sysytem-on-a-chip koncepcióhoz illeszkedő új jelfeldolgozó architektúrák összehasonlító analízisét. Legfontosabb céljaink: szisztematikus tervezési módszerek és új jelfeldogozó architektúrák kidolgozása. Módszereket kívánunk kidolgozni a nagybonyolultságú SoC koncepció szerint megvalósított jelfeldolgozó architektúrák számítógépes szimulációjára. Célunk egy nagysebességű, az IP problémát kezelni tudó, nagybonyolultságú IC-k szimulációjára alkalmas eljárás kidolgozása.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató