Human Centered Artificial Intelligence Masters

Human Centered Artificial Intelligence Masters (HCAIM)
Típus: 
EU kutatási keretprogram
Kezdés éve: 
2020
Befejezés éve: 
2023
Partnerek: 
Budapest University of Technology and Economics, HU University of Applied Sciences Utrecht, Technological University Dublin, University of Naples Federico II.

Tanszéki projektvezető

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: E435
Tel.:
+36 1 463-2677
Email: antal (*) mit * bme * hu

Tanszéki résztvevők

A munkatárs fényképe
óraadó
Szoba: IE427
Tel.:
+36 1 463-2010
Email: bolgar (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
professor emeritus
Szoba: IE437
Tel.:
+36 1 463-2899
Email: tade (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE437
Tel.:
+36 1 463-2899
Email: meszaros (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
projekt alkalmazott
Szoba: IE322
Tel.:
+36 1 463-
Email: nagy.tamas (*) mit * bme * hu

Elérhetőségek

Bemutatás

mesterséges intelligencia (MI) emberközpontú megközelítése arra törekszik, hogy a társadalmi és személyi (etikai, erkölcsi, jogi, biztonsági, megbízhatósági, értelmezhetőségi, esélyegyenlőségi stb.) szempontok, ill. értékek központi szerepet kapjanak az MI-rendszerek fejlesztése, tele­pítése, használata és felügyelete során. Ennek érdekében a HCAIM1 konzorcium egy 60 ECTS2 kreditértékű mes­terképzési programot dolgozott ki az egyetemek részére, öt ország tíz szervezete – négy egyetem, három kiválósági központ és három gazdasági társaság – részvételével. A program elvégzése során a hallgatók olyan isme­reteket kapnak, amelyek lehetővé teszik számukra a humán értékeket tiszteletben tartó és védő MI-innovációk létrehozását és alkalmazását, miközben kihasználják az MI-ben rejlő lehetőségeket és előnyö­ket a mai digitális társadalom javára.

A 2021-ben EU-támogatással elkezdődött HCAIM projekt eredményeként – önállóan vagy meglévő kép­zésbe ágyazva – 2022-ben elindult a HCAI mesterképzés a partnerországokban. A konzorcium tagjaként a BME a HCAI mesterprogramot kiegészítő képzésként hirdette meg a VIK hallgatói számára.

A HCAI mesterképzés követelményeinek teljesítését oklevélmelléklet-kiegészítés3 fogja igazolni, nevezetesen az oklevél 6.1.1. További információ/Additional information pontjába bekerülő alábbi bejegyzések:

Magyarul: „A hallgató teljesítette a Human-Centred Artificial Intelligence Master's (HCAIM) program­ban előírt kimeneti követelményeket, melyeket az INEA/CEF/ICT/A2020/2267304 azonosítójú EU projekt dolgozott ki.”

Angolul: ”The student completed the requisite learning outcomes of the Human-Centred Artificial Intelli­gence Master's (HCAIM) programme, defined by the INEA/CEF/ICT/A2020/2267304 EU project.”

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató