DSL vezérelt kommunikációs mátrix és E2E konfigurálás

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
habilitált docens
Szoba: IE416
Tel.:
+36 1 463-4114
Email: sujbert (*) mit * bme * hu
Külső konzulens: 
Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2017
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

Egy modern gépjármű biztonsági és komfort funkcióit számos beágyazott vezérlőegység (ECU) támogatja.  Az ezen számítógépeken futó szoftver komplexitása gyakran összemérhető a desktop alkalmazásokéval, pl. egy elektronikus kormányrendszer kb. 150 szoftverkomponensből, több ezer kapcsolatból és félmillió kódsorból áll.  A szoftver modellezésére az AUTOSAR szabvány grafikus modellező nyelvét használják (ez az UML beágyazott, autóipari megfelelőjének tekinthető).  Az AUTOSAR modell egyúttal számos automatikus helyességellenőrző és kódgeneráló eszköz inputja. Az AUTOSAR szabvány definiálja a kommunikáció és annak végponttól végpontig terjedő védelmének a leírását (E2E védelem), mely alapján magas szintű, ezt a védelmet megvalósító komponensek generálhatóak. Mivel maga a modellező nyelv meglehetősen bonyolult és nehéz hozzá igazán kényelmes grafikus szerkesztőt készíteni, továbbá a bemenő modellt gyakran és átláthatóan kell szerkeszteni, felmerül az igény egy egyszerűbb, szöveges reprezentációra épülő szerkesztőre, mely az adott aldomén fogalmaira építkezik.

A hallgató feladata egy olyan szöveges doménspecifkus nyelv (DSL) kidolgozása, melyben könnyen és intuitíven lehet a járműkommunikációt leírni (beleértve az E2E védelmet), továbbá egy olyan Java nyelvű program fejlesztése, amely képes feldolgozni az ilyen nyelven írott szöveges modellt és az abban szereplőek szerint konfigurálni a modellt.

A megoldást egy Eclipse alapú autóipari modellező eszköz plug-injaként kell megvalósítani, célszerűen az Eclipse Modeling Frameworkre (EMF) és az Xtext technológiára alapozva. A feladat megoldása során a hallgató először megismeri az említett technológiákat, elsajátítja az AUTOSAR-ban történő modellezés alapjait, megtervezi a megoldást, majd megvalósítja Java nyelven. A feladat elkezdéséhez az említett technológiák ismerete nem követelmény, de előnyt jelenthet. A munka során a hallgató folyamatosan segítséget kap a ThyssenKrupp Presta Hungary Kft. munkatársaitól, akik az említett modellező eszközt is fejlesztik. A feladat egyéni érdeklődésnek megfelelően testre szabható (pl. szöveges reprezentáció és modell szinkronizálása, DBC szignál adatbázis alapján való szintézis) és a jövőben további innovatív fejlesztések alapja is lehet.

A feladat megoldása során olyan keresett és piacképes tudás szerezhető, amely közvetlenül kamatoztatható Eclipse alapú fejlesztéseket végző cégeknél és természetesen a hazánkban dinamikusan bővülő autóipari szoftverfejlesztésben.  A feladat ideális gyakorlati kiegészítése a AUTOSAR alapú autóipari szoftverrendszerek (VIMIAV15) című tárgyban oktatott modellezési és beágyazott rendszer fejlesztési ismereteknek.

© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató