Publikációk adatainak internetes hitelesítése

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
egyetemi tanár
Szoba: IE440

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2015
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

Egyre több kutatónak adatbázisban megjelennek a közleményei és ezek idézői. Ennek egyetlen problémája van: ha csak hozzáértő könyvtáros viheti fel az adatokat, nem győzzük pénzzel és könyvtárossal. Ha a szerző (is) felviheti ezeket, akkor van esély rá, de ellenőrizetlen adattömeg kerül fel. Az utóbbi megoldás csak akkor fogadható el, ha az adatokat valamilyen módon (fél)automatikusan ellenőrizni tudjuk. Ez azt jelenti, hogy az adatbázisban megjelenő adatokat összevetjük az interneten elérhető adatokkal. Ez egyszerűnek látszik, de mindenféle nehézségei vannak, főleg hogy az, mind a kézzel felvitt adatok, mind az interneten elérhető adatok pontatlanok a gépelési hibák, eltérő értelmezések stb. miatt. Vagyis még ha ismerjük is adatbázis-rekordjaink aránylag megbízható internetes ekvivalensét, számítógéppel nagyon nehéz verifikálni az egyezést. A feladat: ilyen megoldások kitalálása, programozása és kipróbálása. Ha jó, akkor be lehet építeni a BME publikációs adatbázisba. Nem látszik bonyolultnak, de az: minél gondosabban megtervezzük, annál igényesebb feladat.

© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató